znak Božic
 Co se děje...
Dobrý týden: Ohlédnutí za rokem 2009
Možná ne každý týden, ale určitě dost často se připomenu na těchto stránkách tímto novým titulkem. Rád bych v této rubrice publikoval krátké glosy, úvahy nebo poznámky k aktuálním božickým událostem.
Zvažoval jsem, co napsat při ohlédnutí za právě odcházejícím rokem 2009, a pak jsem ve své databázi narazil na text, který jsem napsal 9.1.2009 a který jsem nakonec (po poradě s editorem těchto stránek) na naše stránky nezařadil. Titulek však byl jasnozřivý: „Nový rok začal ztuha!“ A to nejen tím, že byly mrazy až – 14 stupňů. No a co zbytek roku? Probíhal tak nějak v podobném duchu. Jednou z mála akcí, na níž byl nakonec v zastupitelstvu všeobecný konsensus, a do níž jsme byli téměř všichni nějak vtaženi, je úprava hřiště s umělým povrchem za školou. Jinak musím konstatovat: Komunikace se nezlepšila, ani se nezlepšily! Radostnější je naopak pohled na rozkvétající volnočasové aktivity v obci: postup fotbalistů do okresního přeboru, šest aktivních fotbalových celků, téměř nově soutěžní florbal, rekreační fotbal a fotbálek, volejbal i další sporty, hasičský sport rovněž v mnoha kategoriích včetně žen. Funguje pěvecký sbor, proběhla už třetí traktoriáda na Kolonce a výrazně se zvýšila úroveň pořádaných kulturních akcí: hasičský fašank, hasičské hody, myslivecký ples, společenský ples a nakonec i nejnovější fotbalová štěpánská zábava.
A to je asi nejvýraznější odkaz roku 2009 božickým dějinám. Nebo to vidíte někdo jinak? Přeji vám všem nejen hezký týden, ale i úspěšný rok 2010!


Ladislav Nevrkla


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky