znak Božic
 Co se děje...
Občanské fórum vystupuje veřejně
Poslední listopadový týden a prosinec 1989 byly již ve znamení aktivního vystupování Občanského fóra na veřejnosti, a to jak v jednotlivých obcích, tak i na pracovištích. Velmi důležité bylo, že fungovala Koordinační centra v okresech, protože kromě Koordinačních výborů OF působila v místech řada jednotlivců, kteří z různých důvodů nebyli členy KV OF, ale do činnosti OF se aktivně zapojovali, účastnili se akcí v okresním městě Znojmě, kolportovali materiály OF, vylepovali plakáty a letáky a vůbec pomáhali rozšiřovat myšlenky OF. Vzpomínám si na jednoho tehdejšího božického občana, který tou dobou dočasně bydlel v Zámlýní, který se právě hodně věnoval rozšiřování těchto materiálů a často jste ho mohli vidět, jak na akcích ve Znojmě, tak kráčejícího z našeho nádraží (nebo naopak na nádraží). Byl v invalidním důchodu, a tak mu toto cestování kdykoli nečinilo žádné potíže.
Kromě OF v obci vím, že vzniklo OF v Osevě, tehdejším největším zaměstnavateli, a v základní škole. Jak to vypadalo v Prefě, domově důchodců, Agropodniku či jinde, nevím. Jenom si pamatuji, že velmi aktivně tehdy vystupoval rovněž jeden zaměstnanec „statkové“ Prefy (stála tam, co bylo později postaveno Germo Trad. Ltd.). Jeho radikálnější názory však nenašly většinovou podporu, a tak ho mezi členy KV OF Božice nenajdete.
Vedoucí představitelé OF v Božicích se rozhodli svolat na 4. ledna 1990 schůzi OF do sálu kulturního domu. Aby byla účast na tomto fóru co největší, rozhodli se organizátoři spojit svoji aktivitu s vedením OF Osevy Prosiměřice. Na základě dohody obou stran byla první část schůze v režii OF Osevy s hlavním řečníkem Ing. Aloisem Čaňkem, tehdejším významným představitelem Osevy i OV KDU-ČSL. Zaznívaly nejen myšlenky racionální, např. jak „privatizovat“ Osevu (toto slovo jsme tehdy ovšem ještě neznali) na menší celky, ale i názory menšinové, které už v dané době nezískaly širší podporu, např. volání z pléna, aby bylo obnoveno JZD České Křídlovice. Tato první část jednání se tak protáhla až na dvě hodiny a řada občanů během přestávky do té doby zaplněný sál kulturáku opustila. Přestávku mezi jednáními vyplnila velmi bouřlivá diskuze na mnoha místech sálu našeho KD.
V „božické“ části jednání, které se zúčastnilo podle podpisových archů 110 občanů, byly stěžejní dva momenty: přijetí programového prohlášení OF Božice a návrh na rozšíření koordinačního výboru OF. Tito občané byli navrhováni veřejně nebo se sami přihlásili. Z řad občanů byli navrženi: Jindřich Solař, Jan Kašpárek ml., Karel Hala ml., Ivan Hudec, Růžena Baráková, Ing. Pavel Kroutil a Jitka Dvořáková. Jeden občan se přihlásil sám. Protože se jednalo o dosavadního předsedu MNV, nebylo na této schůzi přijato konečné rozhodnutí. Tímto bylo první veřejné shromáždění OF skončeno.


Připravuje Ladislav Nevrkla


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

 
Pro zvětšení klikněte na foto.