znak Božic
 Co se děje...
Toto není apríl!
Dlouhatánskému sloupci programových bodů, jež byly na pořadu jednání10. zasedání zastupitelstva obce a jež byly v písemné podobě zaslány členům zastupitelstva, jeden chyběl: Návrh na zvýšení měsíčních odměn místostarostovi, neuvolněným členům rady, zastupitelstva, předsedům výborů a komisí a členům výborů a komisí o neuvěřitelných 33%!
Mlčení celé obecní rady, která toto „přilepšení“ připravila, při kritice tohoto návrhu bylo víc než výmluvné: Ať se chlapec vypovídá, my si to stejně prohlasujeme a od 1.4.2008 i vyplatíme!
Tak se také - poměrem hlasů 9 pro (celá radniční koalice), 6 proti (5 členů klubu Pro Božice a ing. J. Vařák) – stalo!

Ladislav Nevrkla