znak Božic
 Co se děje...
Případ Světlana – 5. část
Vznik „božické“ Světlany

Pro komunisty upevňující si svoji moc představovali nemalou hrozbu mnozí bývalí partyzáni. Ti měli výhrady k poúnorové politice KSČ, která je zbavovala národních správ a degradovala jejich odbojové zásluhy. Byli mezi nimi i komunisté odsuzující řádění akčních výborů a příslušníci či sympatizanti dalších politických stran (lidovci a národní socialisté).
V kronice obce Božice se k těmto událostem píše: „ R. 1948: Tak jako reakce ve vládě, tak i v naší obci, snažila se narušiti socialistické budování. Vystoupily zde jasně postavy představitelů strany lidové: Josef Kudlička, Josef Neděla, Jan Župka aj., strany národně socialistické – Jaroslav Čada, Štěpán Jandásek aj. Tito lidé nikdy necítili vlastenecky, ačkoli o tom rádi hovořili. Neměli však smysl pro společné budování. Proto když se nezdařil puč reakčníků ve vládě, uchýlili se někteří z nich do ilegality. Jejich vůdcem se stal Antonín Daněk, bývalý partyzán, který své služby pro národ chtěl zneužít ve svůj prospěch. Byl to velmi nebezpečný, divoký buřič, který uvedl do neštěstí mnoho občanů, kteří nebyli špatní, ale kteří se ho báli.“
Pod snůškou nevraživosti a nenávisti vidíme právě z tohoto autentického záznamu, jak se komunistická moc dívala na činnost svých spoluobčanů. Neboť právě mezi jmenovanými (výše i níže) najdeme lidi cítící silně vlastenecky, lidi statečné a odvážné.
Jak již víme z předcházejících kapitol, vůdčí osobností božického odboje se stal zkušený odbojář Antonín Daněk. Bohužel právě u něho nemáme k dispozici fotografii. Antonín Daněk prováděl podle instrukcí svého „velitele“ Antonína Slabíka výběr a přijímání jednotlivých členů Světlany. Členy se tak postupně stali: rolník, předseda MNV a KSČ v Božicích Bohumil Paděra, rolník Josef Neděla (člen ČSL), živnostník František Smetana, bývalý náměstek předsedy MNV v Božicích a předseda ČSL Josef Kudlička (nar. 1899), rolník z Božic č. 32, velký vlastenec a předseda ČSSD v Božicích Ladislav Smrček, rolník z Kolonie č. 276, velitel božických hasičů a člen ČSL Josef Hanuš (nar. 1912), rolník žijící v Božicích v č. 267, mladý zámečník Svatopluk Župka, jehož otec Jan Župka patřil k vedoucím činitelům ČSL v Božicích, nebo praporčík SNB Antonín Švarc (nar. 1913), bydlící v Č. Křídlovicích č. 71. Dalšími členy Světlany se stali: velitel SNB Antonín Nevídal (nar. 1912), bytem v Božicích čp. 242, a člen SNB Karel Diviš (nar. 1914) z Českých Křídlovic čp. 79. Časem ještě aktivní Antonín Švarc získal pro ilegální činnost Valentina Jeřábka, Borotice čp. 52, důchodce vykonávajícího funkci tajemníka MNV v Boroticích, rolníka Josefa Čermáka (nar. 1920), bytem v Boroticích-Filipovicích, a Rudolfa Krále (nar. 1919), zahradníka z Lechovic čp. 62. Král pak o cílech Světlany informoval ještě Františka Plačka (nar. 1916), poštovního úředníka, bytem Lechovice čp. 134, a Vlastislava Bazala (nar. 1925), rolníka z Lechovic čp. 15. Důležitým spolupracovníkem byl velitel SNB Antonín Nevídal (nar. 1912), bytem v Božicích čp. 242.

Ladislav Nevrkla


Fotogalerie zatčených a souzených členů božické skupiny Světlana. Snímky jsou pořízeny z publikace Jaroslava Pospíšila Hyeny v akci.

 
Antonín Švarc
 
Božická Světlana
 
Řezník František Smetana