znak Božic
 Co se děje...
Unie pošle peníze na nové pastviny
V Jihomoravském kraji se v příštích měsících obnoví několik rybníků, vysadí se nové větrolamy, zatravní část polí atd atd.

Peníze na to nejen obce, ale Lesy ČR, Povodí Moravy i soukromníci dostanou z Operačního programu životní prostředí. Žádaly o ně tak usilovně a úspěšně, že žádný jiný kraj v zemi tolik dotací jako jižní Morava nedostane.

V Jihomoravském kraji uspělo nakonec rekordních šedesát dva žádostí.

Operační program je zaměřený na zlepšování životního prostředí, a tím i zdraví obyvatelstva. Dotace, které se z něj poskytují, by měly přispět ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší odpady i průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Program čerpá asi pětinu z 27miliard eur určených ze strukturálních fondů Unie pro Českou republiku. Celkem nabídne přes 5,2 miliardy eur, což je asi 150 miliard korun.

Mezi žádostmi se objevila i ta následující:
– Mokřad a biotop v Božicích na Znojemsku

Více najdete na: http://www.ecomonitor.cz/clanek2.shtml?x=2095781

(lan)