znak Božic
 Co se děje...
Jak vypadá obecní vlajka?
   Podle toho, co božická radnice vyvěsila během hodů před kulturním domem to vypadá, že čekáme nějakou návštěvu z Chorvatska - všude samá červenobílá šachovnice a uprostřed ve středověkém tvaru znaku klásky obilí!
    Obec má již řadu let (přesně od roku 2003) schválený znak a prapor (vlajku) a ten je docela, ale docela odlišný od toho, který visel o hodech v Božicích.
    Nevím určitě, jestli se jedná o znevážení obecních symbolů, každopádně za tento šlendrián nese někdo odpovědnost.


A co říká o užívání božických symbolů zákon?
Cituji:
Popis vlajky: List tvoří tři svislé pruhy, modrý, žlutý a modrý, v poměru 1 : 2 : 1. Ve žlutém pruhu klíč zuby nahoru a k vlajícímu okraji a meč hrotem dolů, obojí červené. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
Autor návrhu: Miroslav J.V. Pavlů
Historie udělení:
Usnesení č. 56/2003 ze dne 12.3.2003 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna ve IV. volební období, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu v Usnesení č. 56/2003 ze dne 12.3.2003 k návrhu na udělení znaků a vlajek vyslovil souhlas s návrhem znaku a vlajky obci a doporučil předsedovi Poslanecké sněmovny Lubomíru Zaorálkovi, aby ve smyslu § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení) v platném znění, udělit obci právo užívat znak a vlajku.
Rozhodnutí č. 17 ze dne 18. března 2003
Rozhodnutím č. 17, předsedy Poslanecké sněmovny, ze dne 18. března 2003 o udělení znaků a praporů obcím a městům udělil předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek podle § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a v souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, obci, znak a vlajku.
Písemné vyhotovení privilegia: v Praze 6. června 2003 pod č.j.: 531/PRED/03.
Mgr. Ladislav Nevrkla