znak Božic
 Co se děje...
Ustavující zasedání zastupitelstva obce.
Toto zasedání se konalo ve čtvrtek 2.11.2006 v 18 h v sále společenského domu. Jednání řídil nejstarší člen zastupitelstva Ing. Zd. Čurda (SNK). Ještě před slibem nových zastupitelů oznámil, že před ustavujícím zasedáním na svůj mandát písemně rezignoval Mgr. Jan Peterka (SNK), a tak na jeho místo postupuje náhradník MUDr. Marcela Hnízdilová, roz. Čurdová. Poté složili všichni zvolení zastupitelé slib.
Volba starosty
Na tuto funkci byli navrženi: Ing. Miroslav Klíč (zvolen za NpB, s podporou SNK, ČSSD a KSČM) a Karel Hala (zvolen za NpB, navržen koalicí NpB a VpB). Výsledek voleb - 10 : 5. Starostou byl zvolen ing. M.Klíč.
Volba místostarosty
Na tuto funkci byli navrženi: Ing. Zdeněk Čurda (zvolen za SNK, s podporou SNK, ČSSD a KSČM) a Mgr. Ladislav Nevrkla (zvolen za VpB, navržen koalicí NpB a VpB). Výsledek voleb - 10 : 5. Místostarostou byl zvolen ing. Zd. Čurda.
Volba dalších členů rady obce
Za vzniklé situace se koalice NpB a VpB rozhodla nenavrhnout žádného kandidáta. Zvoleni byli: Ivan Hudec (10 hlasů), dr. Josef Leisser (9 hlasů) a dr. Růžena Baráková (8 hlasů).

Po vlažném potlesku zastupitelů a asi 50 hostů bylo ustavující jednání krátkým projevem nového starosty ukončeno.