znak Božic
 Co se děje...
Poločas rozpadu: Jak to bylo s formováním rady v roce 2006
Na první povolební jednání zvolených kandidátů koalice Nestraníků pro Božice (K. Hala, dr. Leisser, ing. Klíč a dr. Fila) a Volby pro Božice (mgr. Nevrkla, J. Kudlička, ing. Leisser, J. Fojtíková) vystoupil dr. Josef Leisser s teorií „všeobjímajících“ výsledků voleb. Podle jeho názoru má povolební uspořádání respektovat sílu obdržených hlasů jednotlivých zvolených kandidátů bez ohledu na to, za kterou volební stranu kandidovali.
Podle této logiky by radu obce mělo tvořit pět představitelů, kteří obdrželi největší počet hlasů. Rada by pak vypadala následovně:
1. Karel Hala (295 hlasů), 2. MUDr. Josef Leisser (275), 3. PaeDr. Růžena Baráková (218), 4. ing. Zdeněk Čurda (195) a 5. Mgr. Ladislav Nevrkla (180). Z těchto možných radních měl být zvolen starosta obce.
Návrh dr. J. Leissera, aby na starostu kandidoval ing. Miroslav Klíč, jsme většinou hlasů odmítli. Na starostu poté na ustavujícím zasedání zastupitelstva kandidovali Karel Hala a ing. Miroslav Klíč. Jak to nakonec dopadlo, víme. Připomenout si to můžete v příspěvku Ustavující zasedání zastupitelstva obce.

Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

Připravuje Ladislav Nevrkla