znak Božic
 Co se děje...
Očekáváme kvalitní službu
V zasedačce Jihomoravského kraje na Žerotínově náměstí v Brně se v pondělí 2.3.2009 konala konference věnovaná rozvoji regionů s názvem Šance měst, obcí a regionů v regionální politice pořádaná Národním centrem Regionpartner.
Program vycházel z analýzy dotazníků, které organizátoři získali na krajských starostenských konferencích v roce 2008. Konference se tak zaměřila pouze na tři zásadní okruhy, které byly nahlíženy z různých úhlů pohledu.
Osobně mě zaujalo především vystoupení poslance ing. arch. Václava Mencla, který se věnoval problematice čerpání finančních prostředků z fondů EU i z jiných zdrojů. Hovořil o tom, jaké jsou letos šance obcí při podávání žádostí v rámci programu zateplování škol nebo zateplování obecních domů a taky, jak to vypadá s žádostmi na budování obecní kanalizace. Hodně prostoru bylo věnováno cestovnímu ruchu a kultuře na úrovni obcí a regionů, a to i v kontextu toho, jak to dělají v Německu (zvl. v Bavorsku), Rakousku a Francii.
Dr. Václav Nekvapil z Asociace pro komunikaci ve veřejném sektoru uvedl své vystoupení velmi inspirativním sloganem: „Když si zaplatím radnici, očekávám kvalitní službu.“ A dr. J.Král představil svůj Projekt PPP – příležitost pro připravené, což se týkalo pomoci jeho agentury obcím při přípravě a zpracování projektů.
Z celodenního jednání vyplynulo jedno: Obce musí mít jasno, co chtějí pro své občany vybudovat a musí o tom umět občany přesvědčit. Projekt musí být vždy prvně pro občany obce a teprve potom pro turisty. Nikdy ne naopak, jak tomu bohužel velmi často je.

Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

Ladislav Nevrkla