znak Božic
 Co se děje...
Čí jsou hody?
   Zúčastnil jsem se jako návštěvník po oba dny letošních božických hodů. Bavili jsme se docela dobře, fotbal potěšil, kapely navodily příjemnou atmosféru, krojovaná mládež byla vidět a zvládla svůj nelehký úkol se ctí.
    Přesto "ale" nebylo vše úplně košer. Obec jako celek letošními hody příliš nežila, návštěvnost zábav byla - dejme tomu - průměrná (popravdě řečeno vzhledem k pěknému počasí bych býval očekával daleko vyšší), pouťové atrakce pro nejmladší generaci chyběly.
    Je veřejným tajemstvím, že již několik let to "v zákulisí hodů vře!" a zdá se, že právě teď nastal ten nejvhodnější čas na změnu. Hody byly vždy akcí, kterou se prezentovala určitá skupina občanů a ve většině obcí tomu tak je dodnes. Ať již jsou to hasiči, mládež, fotbalisté, dokonce i rodičovské sdružení!
    Založit v současné době občanské sdružení (stačí k tomu tři lidé), které by tuto (ale třeba i nějaké další) kulturní (i sportovní) akce pořádalo, není snad takový problém. Obec by měla takovou aktivitu podpořit. Ostatní občané by mohli pomoci, budou-li o pomoc požádáni. Věřím, že je to schůdná a správná cesta ze současného začarovaného kruhu.
-lan-