znak Božic
 Co se děje...
Stanovisko k převodu obchodního podílu
   V usnesení z jednání 5. zasedání ZO dne 17.5.2007 je mj. uvedeno stanovisko Zastupitelstva obce Božice k převodu obchodního podílu obce Břežany. Na jiném místě Novin Niva č. 3/2007 z června 2007 se píše, že Zastupitelstvo obce Břežany projednalo a schválilo převod celého obchodního podílu obce Břežany v obchodní společnosti Břežanská dopravní společnost, s.r.o za cenu 750 000 Kč včetně převzetí dvou záruk za úvěry. Taktéž ZO Mackovice schválilo převod obchodního podílu obce Břežany v BDS na třetí osobu a převod obchodního podílu obce Mackovice - nabídkou stávajícím členům. Naopak obecní zastupitelstvo v Pravivích schválilo zákaz prodeje podílů BDS obce Břežany a obce Mackovice třetí osobě. Mezi občany navíc kolují "zaručené zprávy", že podobně jako Břežany a Mackovice chce převést svůj podíl v BDS i obec Čejkovice. A taky informace, že všechny tyto podíly koupí firma Psota (Znojemská dopravní společnost Psota, s.r.o.), a to prostřednictvím obce Borotice, kterou "zafinancuje".
    Ať již jsou uvedené zprávy zaručeně pravdivé nebo jsou pouze výplodem letní okurkové sezóny, jedno je jisté. Situace v Břežanské dopravní společnosti, s.r.o. již dávno přezrála a vhodný okamžik pro trvalejší optimální řešení byl již před několika lety promeškán. Členové Klubu zastupitelů pro Božice (Hala, Nevrkla, Kudlička, ing. Leisser a Fojtíková) nehlasovali pro usnesení ve znění, jak je prohlasovala většina ostatních členů božického zastupitelstva.
    Osobně mně např. nesedí formulace v bodu 10, odst. d) Návrh smlouvy o převodu ... bude dodatečně schválen zastupitelstvem obce." Za svou osobu člena ZO Božice mohu naprosto jasně a otevřeně prohlásit, že dodatečně nic schvalovat nebudu. A už vůbec ne v tak citlivé problematice, jakou je neprůhledné fungování Břežanské dopravní společnosti, s.r.o.!
Mgr. Ladislav Nevrkla