znak Božic
 Co se děje...
Odpovědi na dotazy a náměty člena zastupitelstva.
Dotaz: Jak byla splněna druhá část bodu z usnesení 2. zasedání zastupitelstva obce ze dne 7.12.2006, tj. zda bylo zahájeno jednání o zpětný odkup?
"2. zasedání ZO: Zastupitelstvo obce ukládá: 1. Starostovi obce zahájit jednání s jednateli BDS (o nájemní smlouvě užívaného objektu. - Byla uzavřena nová smlouva - viz usnesení z 3. zasedání ZO.). V této souvislosti jednat o zpětný odkup hmotného investičního majetku, který byl převeden kupní smlouvou z obce na BDS v roce 2002."

Odpověď: Jednání o zpětném odkupu hmotného investičního majetku proběhlo, avšak rada obce nedoporučuje v jednání pokračovat z důvodů finančních prostředků a především proto, že je nelogické odkupovat čerpací stanici PHM a mycí můstek, poněvadž tyto stavby obec pro svoje účely nepotřebuje.


Dotaz, který se vztahuje k usnesení ze 4. zasedání ZO ze dne 8.3.2007 a týká se jednání s firmou Energy 21 a.s. "4. zasedání ZO: Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi obce pokračovat v jednání s firmou Energy 21 a.s. za účelem výstavby fotovoltaické elektrárny v lokalitě vytěžené pískovny."

Odpověď: Jednání s firmou Energy21 a.s. jsou vedena a rada obce doporučuje lokalitu vytěžené pískovny navrhnout jako průmyslovou zónu do připravované změny č. 3 územního plánu.


Dotaz na plnění usnesení z 5. zasedání ZO ze dne 17.5.2007 týkající se projektu za školou "5. zasedání ZO: Zastupitelstvo obce ukládá:
2. Starostovi zajistit vypracování projektu na infrastrukturu za školou."

Odpověď: Vypracování infrastruktury za školou bylo zadáno projektantu Ing. Foučkovi ve Znojmě.