znak Božic
 Co se děje...
Jak pracovalo zastupitelstvo obce v roce 2007
   Členové zastupitelstva obce se v roce 2007 (stav je k dnešnímu dni, tj. 4. 2. 2007) nesešli ani na jednom oficiálním zasedání ZO, ani nebyli pozváni na žádné pracovní jednání, ani nebyli společně informováni o tom, co se v obci děje.
    Tento stav považujeme za velmi neuspokojivý.
    Navíc se nabízí otázka, proč se (nejen) v naší obci (do 2 000 obyvatel) vlastně volí patnáctičlenné zastupitelstvo?