znak Božic
 Co se děje...
Reakce jednatele BDS
   Na článek Stanovisko k převodu obchodního podílu reagoval dne 4.7.2007 jednatel BDS, s.r.o., Zdeněk Bobok.
    Vyjádřil svůj nesouhlas s některými formulacemi, jež jsem v článku použil. Jedná se o tvrzení, že "všechny tyto podíly koupí firma Psota, a to prostřednictvím obce Borotice, kterou "zafinancuje", dále že "Situace v Břežanské dopravní společnosti, s.r.o. již dávno přezrála a vhodný okamžik pro trvalejší optimální řešení byl již před několika lety promeškán." a "A už vůbec ne v tak citlivé problematice, jakou je neprůhledné fungování Břežanské dopravní společnosti, s.r.o.!"
    Sdělili jsme si "své úhly pohledu" a Zdeněk Bobok souhlasil s mým návrhem, aby problematiku BDS, s.r.o. vysvětlil na nejbližším zasedání Zastupitelstva obce Božice.
    Návrh na zařazení tohoto bodu na nejbližší jednání zastupitelstva jsem starostovi obce Božice zaslal dnes, t.j. 4.7.2007.
Mgr. Ladislav Nevrkla