znak Božic
 Co se děje...
Světlana 15: Po stopách Vlka a Satana
Malá rekapitulace a dodatky: Díky informacím agenta AK-32 Václava Kocourka z Francovy Lhoty věděla StB od 7.2.1949 také o hostinském Antonínovi Daňkovi z Božic (původem rovněž z Francovy Lhoty), že spolupracuje se Světlanou tím, že pro valašskou skupinu Světlana-Makyta opatřil vysílačku. Že je jejím velmi aktivním členem (velitelem v Božicích a na Znojemsku) a že používá krycí jméno Vlk v daný moment ještě nevěděla.
Kolem jména Vlk je stejně řada „zmatků“. Agent Kocourek (AK-32) si myslel, že se jedná o bývalého továrníka Vlka, pilota z Valašského Meziříčí. V Českých Křídlovicích bydlel rolník František Vlk (bydlel na Fučíkovém, pod Halovými), jinak též funkcionář místní orelské jednoty, který (asi nevědomky) božické Světlaně pomáhal jako spojka. No a konečně, zmatek do toho při vyšetřování vnesl zatčený člen Světlany Josef Hanuš, který tvrdil, že když v Daňkově sklípku podepisoval koncem února 1949 přísahu, tak „mi Daněk určil krycí jméno Vlk!“ Později tvrdil: „Krycí jméno jsem neměl žádné, ale tehdy jsem přišel do hospody a Daněk na mě volal: „Co chceš, ty vlku?“ My ale víme, že „Vlk“ bylo krycí jméno Antonína Daňka. Zdá se, že se Josef Hanuš zmýlil a své krycí jméno si nepamatoval. Do jeho materiálů bylo vyšetřovateli napsáno, že měl krycí jméno „Lev“.
Tak se to stalo i dalším světlanářům, kteří byli ochotni pomoci, ale pro nebezpečnou ilegální činnost neměli v daný moment dostatek odvahy, možná i důvěry. Josef Hanuš – stejně jako řada dalších později zatčených a vyslýchaných členů Světlany – asi zbytečně nemluvil a uváděl pouze nezbytné informace, na které byl tázán. Z pozdějších informací zatčeného řezníka Smetany totiž vyplývá, že právě Josef Hanuš by měl být oním tajemným Satanem, o němž jsem psal ve 12. části.
V druhé polovině června 1949 byl ke Smetanovi do cely nasazen jako agent Karel Zámečník, který byl získán pro agenturní spolupráci. V hlášení, které 24.6.1949 provedl vrchní strážmistr Čáň, jsou uvedeny informace, které získal při předběžném výslechu Zámečníka. A zde mj. uvádí, že „Satan je krycí jméno švagra řezníka Smetany, který je rolníkem a bydlí v Božicích. Jmenovaný je rovněž členem Světlany.“ No a švagrem řezníka Smetany nebyl nikdo jiný než Josef Hanuš!

Smetana i Hanuš pocházeli z Nivnice, okr. Uherský Brod, byli stejně staří (ročník 1912) a Hanušova manželka Anežka (nar. 1921) byla sestrou Františka Smetany. Zatímco Hanuš (bydlel na dnešním Dekarliovém) byl v letech 1946 – 1948 členem ČSL, byl velitelem božických hasičů a rolníkem hospodařícím na 10 ha polí, byl Smetana od září 1945 členem KSČ a národním správcem na řeznictví (v letech 1945 – 1947 i pohostinství) v Božicích. Hanušovi měli tři děti (Marii, Jiřinu a Josefa), manželství Smetanových bylo bezdětné. Paní Anežka Smetanová, roz. Slezáková, byla porodní asistentkou u MUDr. Josefa Leissera.

Když přivezl začátkem března 1949 velitel valašské Světlany Rudolf Lenhard do Božic k ukrytí Josefa Matúše a Františka Manu, sešel se u Smetanů na dvoře s mužem asi 50-ti letým, kterému pravděpodobně chyběly přední zuby! Neznámý muž podal Lenhardovi ruku a řekl: „Říkej mi krycím jménem Satan!“ (podrobněji viz Světlana č. 12).

Přesto zůstávají nevyjasněné některé okolnosti. Mezi nimi např. tyto: Ani při soudním přelíčení se skupinou Švarc a spol. v červnu 1951 se nikdo ze souzených nezmínil o tom, že by byl oním členem s krycím jménem Satan. Zvláštní je i to, že se na to nikoho z nich ani soudce neptal! Přitom při soudním přelíčení se skupinou Lenhard a spol. se prokurátor vysmíval Lenhardovi, že se mu jeden ze světlanářů představil jménem Satan! Nesedí taky to, že tento Satan měl být jedním ze čtyř zástupců velitele Antonína Daňka. Těmito zástupci byli podle zjištění z materiálů: Antonín Švarc, Bohumír Paděra, Josef Kudlička a František Smetana. Hanuš mezi nimi uváděn není. Smetana to nebyl, neboť k setkání Lenharda s neznámým božickým mužem došlo na dvoře u Smetanů (viz Světlana 12). Nebyl to ani Antonín Švarc, ten byl do Světlany přijat až 8.3.1949. Zbývají Paděra a Kudlička. Paděrovi (ročník 1903) bylo v roce 1949 46 let, Josefu Kudličkovi (ročník 1899) rovných 50 let. Takže budeme pátrat dál.

Na závěr ještě několik doplňků:
Cyklostyl, na kterém byly rozmnožovány letáky božické Světlany, byl ukryt u bratra Františka Smetany Josefa Smetany, rolníka z Českých Křídlovic (bydlel v domě pod kostelem, kde dnes bydlí paní Romaniuková a pan Pinkner).
No a zjistil jsem, kdo byl oním nejmenovaným rolníkem, u něhož začátkem března 1949 hledal Daněk nejdříve úkryt pro „dva muže na útěku“ – Manu a Matúše –. Neuspěl a tak je zavedl ke Smetanům. Ale o tom podrobněji až příště.

Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

Připravuje Mgr. Ladislav Nevrkla