znak Božic
 Co se děje...
Kauza: Božické pomníky a památníky
V poštovní schránce jsme obdrželi pozvánku na vzpomínkový akt, který se bude konat u „Pomníku padlých“ v Božicích.
Nemám zhola nic proti uctění památky padlých v evropských i světových válkách, ba právě naopak. Naše rodina zaplatila docela krutou daň za válečná léta 1939 – 1945. Jeden můj děda strávil léta 1941 – 1945 v koncentračním táboře Breslau-Vratislav ve Slezsku za aktivní protinacistický odboj ve známé ilegální vlastenecké organizaci Obrana národa a na následky válečných útrap v září 1945 zemřel. Druhý pobyl v letech 1942 – 1944 2,5 roku v koncentráku po udání českého zrádce za překládání při poslechu zakázaného zahraničního rozhlasu. Děda mé manželky pak přinesl oběť nejvyšší – ráno 8.5.1945 byl zastřelen u bunkru, kde se skrývala jeho početná rodina, ustupujícími německými vojáky. I proto mapuji pomníky a památníky na Znojemsku, abych si udělal co nejpřesnější představu o úctě k válečným obětem.
V Božicích byly po 1. světové válce zbudovány dva pomníky padlým vojákům. Jeden v roce 1921 v Božicích na návsi před tzv. prelátovou vilou a von Thavonovým (dneska bychom řekli před Kudličkovým – viz foto), druhý v Českých Křídlovicích v roce 1923 naproti kostelu sv. Petra a Pavla (viz foto). Po roce 1945 byly desky se jmény válečných obětí odstraněny (např. v Hrádku nebo v Břežanech jsou dodnes i se symbolikou a navíc kvalitně opravené). Pomník před Kudličkovým chátral, až byl nakonec odstraněn úplně počátkem 70. let 20. stol. Naopak u kostela byla odstraněna pouze orlice s rozepjatými křídly na vrcholu, byl vybroušen původní text na stéle jehlanu, pomník byl opraven kameníkem Karlem Karbanem a text nahrazen dnešním „Za vlast, svobodu a pokrok“ (viz foto). Odhalen byl při oslavách 30. výročí vzniku Československa 28.10.1948.
Pomník však měl smůlu – stál blízko kostela. A když přišla husákovská normalizace, dostali tehdejší funkcionáři stranický úkol: postavit nové památníky osvobození Rudou armádou (i s typickou symbolikou) v blízkosti škol nebo jiných veřejných budov. A tak byl 8.5.1975 na prostranství před budovou základní školy k 30. výročí osvobození odhalen „moderní památník s plastikou srpu a kladiva“ (citát je z publikace Nikdy nezapomeneme z roku 1977). Byl pořízen za 100 000 Kč, tj. dnešními penězi za milión. Autorem byl znojemský akademický sochař Hubert Prümmer, který krátce poté emigroval na Západ do Itálie. Je snad taky pravdou, že podle tehdejších božických funkcionářů měly být na památníku jiné symboly, symboly osídlování pohraničí: otec s rukou na rameni syna, čs. státní znak a letopočty 1945 – 1975. Na tehdejším OV KSČ ve Znojmě však prý byl tento božický návrh odmítnut.
Sporný památník byl v roce 1991 rozhodnutím Rady obce Božice odstraněn a uložen do skladu. V průběhu minulého volebního období byl na žádost soukromé osoby vydán (v zastupitelstvu to bylo poměrem hlasů 11 pro, 4 proti) a postaven na jiném místě (viz foto). Shodou okolností na úpatí starogermánskými pověstmi protkaného kopce zvaného Tanzberg. Možná v tom je určitá symbolika smíření, když už tu stojí. Památník byl upraven a každoročně zde „ZO KSČM koná 8.5. vzpomínkový akt“.
Ale abych se nestavěl jen do role „toho, co všechno ví nejlíp“. Stydím se, že jsem nepřiměl ani bývalého starostu ing. Zdeňka Čurdu, ani toho současného ing. Miroslava Klíče k tomu, aby nechali pomník válečných obětí - pomník padlých u kostela opravit tak, aby byl důstojnou připomínkou odvahy, vlastenectví a oběti. Chybějící písmena v nápisu (viz foto) jsou však výmluvnou obžalobou nás všech …
Jak jsem již výše uvedl, myslím si, že mám určité právo se k těmto vážným otázkám takto kriticky vyslovit. Jsem pro pietu, úctu a vděčnost. Vadí mi ale dnešní zkreslování dějin, třeba jen tím, že se pomníkům a památníkům účelově mění pojmenování.

Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

Mgr. Ladislav Nevrkla


 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.