znak Božic
 Co se děje...
Nový školní rok zahájen
Především z webových stránek Základní školy a mateřské školy Božice http://www.zs.bozice.indos.cz/ jsme vybrali základní informace k novému školnímu roku 2009/2010.
Asi trochu neobvyklý je neobsazený post školníka a k níže uvedeným údajům dodávám, že do 1. ročníku ZŠ nastoupilo 24 dětí a školu navštěvuje celkem kolem 210 žáků (přesný počet se ve školách udává až podle stavu k 15.9.). Na webových stránkách školy se dozvíte školní rozvrh a též přehled prázdnin a volných dnů ve školním roce 2009/2010.
Zaměstnanci základní školy jsou následující:
Pedagogičtí pracovníci: Jan Peterka, ředitel školy, Růžena Baráková, zástupkyně ředitele, Alena Vorlická, třídní I. třídy, Lada Glacová (II. tř.), Dagmar Szabóová (III. tř.), Miriam Kočí (IV. tř.), Tamara Juřicová (V. tř.), Hana Klinerová (VI. tř.), Veronika Zajícová (VII.), Naděžda Maamriová (VIII. tř.), Veronika Kočí (IX. tř.), učitelé bez třídnictví: Dagmar Kartouzová, David Zejda a Zuzana Ralenovská, Jaroslava Fojtíková, učitelka a vychovatelka školní družiny. Provozní zaměstnanci: místo školníka dočasně neobsazeno, Alena Hatašová a Jiřina Němcová, uklízečky.
Školská rada při ZŠ Božice má pro další volební období (prosinec 2008 až prosinec 2011) toto složení : MUDr. Marcela Hnízdilová (zástupce jmenovaný zřizovatelem), paní Ivana Jandásková (zástupce zvolený z kandidátů zákonných zástupců nezletilých žáků) a Mgr. Alena Vorlická (zástupce zvolený z kandidátů pedagogických pracovníků). Bohužel se z webových stránek nelze dočíst, kdo je předsedou školské rady. Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých studentů, zletilým studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Jak vidno, je školská rada velmi důležitým článkem chodu školy a budeme se jí na těchto stránkách podrobněji věnovat.

Učitelky pověřené vedením mateřských škol: Iveta Němečková (I. MŠ Božice), Jana Pavlíková (II. MŠ Božice), Romana Lesová (MŠ Borotice), Bohumila Topolčanová (MŠ Velký Karlov).
Řadou občanů jsem byl tento víkend upozorněn na nedobrý stav chodníku před školou ve směru od vojenských bytovek. Ještě v sobotu bylo patrné, že „utopený“ chodník byl nejen pod vodou, ale i pod nánosy bahýnka. Požádám vedení obce o urychlené řešení dlouhodobější situace – nejlépe předlážděním.

Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

Ladislav Nevrkla


 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.