znak Božic
 Co se děje...
Zaujalo mě v tisku
Zaujaly mě některé pasáže v posledním čísle Novin Niva (NN) a rád bych je – i s kratičkými komentáři – přiblížil též našim čtenářům.
Zaujalo mě suché konstatování na titulní stránce: „Valná hromada DSO Niva bere na vědomí: 1. Odstoupení jednatele svazku ing. Bronislava Prudkého.“ Žádné za druhé, za třetí již nenásledovalo. Ani žádný komentář, proč ing. Prudký odstoupil. A tak zůstávají jen spekulace: Je hlavním důvodem odstoupení ing. Prudkého naprostá neloajalita některých starostů DSO Niva k jeho osobě? Viz článek z 28.09.2008 Setkání u bioplynu.
Zaujalo mě, že zastupitelstvo v Pravicích „souhlasí s prodloužením pracovní smlouvy 3 pracovníků do 31.12.2008 a 2 pracovníků do 28.2.2009. Mzdy budou hrazeny z fondu ÚP“. Jak to bude s pracovníky na VPP v naší obci jsme se bohužel nedozvěděli ani z NN, ani na zasedání zastupitelstva. Je to asi přísně tajné!
Zaujalo mě, že zastupitelstvo v Čejkovicích schválilo „podepsání dohody mezi obcí a Farním úřadem Oleksovice, podle kterého se bude obec finančně podílet na opravě a celkové rekonstrukci kostelní věže“. Škoda, že nevíme, kdo a jak provádí a financuje opravu střechy kostela v naší obci. Ani v NN, ani na zastupitelstvu nás nikdo neinformoval.
Zaujala mě výzva ing. Karla Ondráčka, starosty Mackovic: „Čím déle bude opozice čekat s předčasnými volbami, tím více toho pokazíme.“ Copak, copak? To se ve zdejším kraji taky dělá, volat po předčasných volbách?
Zaujalo mě, že zastupitelstvo v Břežanech „bylo informováno, že obvodní lékař nebude ordinovat.“ Máme tomu rozumět tak, že napořád?
Zaujala mě fotoreportáž z Koncertu k 90. výročí vzniku samostatného čs. státu v Božicích. Viděl jsem se tam v různých polohách celkem 3x. Tolik pozornosti si snad moje maličkost ani nezasluhuje!
Zaujalo mě, že Noviny Niva mají stále 32 stran.

Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

Připravil Mgr. Ladislav Nevrkla