znak Božic
 Co se děje...
Rozpočet obce Božice opět v nedohlednu!
Rok se s rokem sešel a opět nastal ten krásný čas, kdy většina veřejných organizací schvaluje nebo nechává schvalovat rozpočet. Ne tak obec Božice. Za týden máme zastupitelstvo a na úřední desce obce se žádný rozpočet neskví. Aby byl čtenář v obraze, rozpočet musí být vyvěšen 15 dní před zasedáním zastupitelstva obce, na kterém bude projednáván.

Důsledkem neschváleného rozpočtu je rozpočtové provizorium a praktická nemožnost financování investic. I tato obec se již několikrát dostala do nepříjemných situací kvůli absenci rozpočtu. Největší problémy vznikly nečinností rady na sklonku roku 2006 a počátkem roku 2007. Rada na počátku roku 2007 nemohla přijmout rozpočtové opatření pro rozpočet roku 2007, protože nebyl. Z toho důvodu se musel měnit rozpočet roku 2006, který už samozřejmě proběhl – a vzhledem k povaze rozpočtového opatření lze měnit jen příjmy a výdaje, které teprve budou. Takové jednání je proti zákonu č. 250/2000 Sb. §16. Nejenže si toho nevšiml audit, ale i mně samotnému trvalo rok a půl, než jsem to v té změti rozpočtových opatření objevil.

Samotné nepředložení rozpočtu ke schválení před započetím rozpočtového roku je porušení §38 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, protože obec, prostřednictvím rady obce, porušuje tímto povinnost pečovat o svůj majetek. Samozřejmě, jedná se pouze o můj restriktivní výklad zákona, úřady se mnou rozhodně souhlasit nebudou, protože ty mají rády, když mohou dělat, co se jim zlíbí. Bohužel, většinou to končí plýtváním a mrháním veřejnými prostředky.

Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

Pavel Nevrkla