znak Božic
 Co se děje...
Skutečně přemýšlejí Božičtí o cukrárně?
Na stránkách Znojemského deníku se koncem minulého týdne objevil příspěvek nazvaný Božičtí přemýšlejí o cukrárně. Nevím, jak moc o tomto tématu božičtí občané přemýšlejí a jak moc je trápí. Vím jenom – na základě jednání zastupitelstva a schváleného rozpočtu – že část zastupitelů by stůj co stůj chtěla v letošním roce tuto akci provést. Již samo zadání: Cukrárna je velmi problematické. Ještě diskutabilnější jsou kroky, kterými se k této akci dlouhodobě přistupuje. Pravdu má starosta obce ing. Klíč, když ve zmíněném článku uvádí, že „zatím nejsme v zastupitelstvu úplně jednotní...“ Většinou hlasů dostal nyní od zastupitelů pouze úkol, aby „zajistil výběrové řízení na dostavbu cukrárny“.

Diskuze na 10. zasedání zastupitelstva navíc již poněkolikáté ukázala, že největším problémem v obci je komunikace. A to nejen stav silnic a chodníků, ale především ochoty vzájemně se setkávat, jednat, slyšet se a teprve pak dělat závěry. A taky by vůbec neškodilo, kdybychom si vzali příklad ze svého okolí a dali občanům možnost vyjádřit se k životu v obci. Nejdříve anketou a na ni navazujícím veřejným jednáním, potom zpracováním strategického plánu dalšího rozvoje obce. Ten nám chybí jako soli, ale o tom až příště.

Ladislav Nevrkla 
Za těmito dveřmi a okny je ona diskutovaná nedokončená místnost v polyfunkčním domě u hřiště.