znak Božic
 Co se děje...
Aby bylo jasno!
Dostal jsem teď „facku“od vedení obce týkající se nové výše odměn. Prý jsem kdysi sám takové podobné navrhoval a dneska jsem proti výraznému navýšení, tak o co mi jde?!
Tak aby bylo jasno: Na podzim roku 2006 (po volbách) jsem podal protinávrh k „vládnímu“ (rozuměj radničnímu) návrhu odměn neuvolněným členům zastupitelstva. Podstata mého návrhu byla jasná: méně peněz místostarostovi a radním, o něco více zbývajícím členům zastupitelstva, budou-li členy výborů či komisí. Neuspěl jsem.
Na posledním 10. zasedání zastupitelstva dne 27.3.2008 předložila rada obce svůj nový, do poslední chvíle utajovaný (proč asi?) návrh na radikální zvýšení odměn o 33%!!! a v poměru 9 pro : 6 proti (zastupitelé Pro Božice – 5 členů a ing.Vařák) byl schválen.
V diskuzi
(před hlasováním) jsem toto navýšení odměn kritizoval a veřejně odmítl. A činím tak ještě jednou a doufám že srozumitelně.

Příloha: Finanční detaily jednotlivých návrhů

Ladislav Nevrkla