znak Božic
 Co se děje...
Božická zákoutí: Bílý kříž
Ježíšovo květnonedělní drama vyvrcholilo na kříži. Květná neděle (letos byla 5.4.2009) začala triumfálním příjezdem Ježíše na oslu do Jeruzaléma. Jeho příjezd byl spojován s velkým očekáváním. Ježíš však zůstal svůj a tak jej mnozí z těch, kteří ho s velkým nadšením vítali, za pár dní hlasitě hnali na popraviště. Ježíš byl na Velký pátek ukřižován, kříž se stal symbolem. Proto najdeme kříž prakticky u každého lidského sídla. Velmi často na okraji vesnic, za vesnicemi, v polích.
Nejstarší božický kříž byl postaven v roce 1767 a stojí na kraji Božic, po levé straně silnice směrem na Mackovice. Kdysi dávno se mu říkalo Bílý kříž a podle tradované pověsti ho nechal postavit tehdejší božický občan Gallus Berger. Tento masivní kamenný kříž se prý každoročně bílil vápnem, a podle toho byl lidmi nazýván. Protože nápis na podstavci byl po letech už zcela nečitelný, došlo v roce 1914 k pokusu odstranit vrstvy vápna a písmo opravit. Kámen pod vápnem však byl už tenkrát tak zvětralý, že se stejně nedalo nic rozluštit. Čitelný zůstal pouze letopočet.
Podle starších záznamů se v horní části kříže nacházela malá dutina, v níž byla zazděná sklenička s několika mincemi a písemným záznamem psaným na pergamenu.
Dnešní pohled na jednu z nejstarších božických památek je neradostný. Snad se ani nedá určit, co se na jeho zchátralosti podepsalo víc: globální oteplování, kyselé deště, agresivní posyp na silnici, postřiky? Ještě smutnější je, že kříž prý nepatří obci, a tak na něj obec nedostane dotaci, aby jej mohla opravit. Sám nevím, kdo by se tedy měl starat. Jestli Správa a údržba silnic? Nebo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových? Pozemkový fond? Nebo budeme čekat, až přijede nějaký novodobý Ježíš do „našeho Jeruzaléma, vejde do chrámu – a udělá tam pořádek“?

Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

Ladislav Nevrkla


 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.