znak Božic
 Co se děje...
Miliónová dotace na kanalizaci v Božicích připravená
Dne 29.4.2008 jsem se jako zástupce obce zúčastnil jednání – valné hromady - svazku obcí Zájmového sdružení Vodovody a kanalizace Znojemsko.
Jako již tradičně se na toto jednání nedostavil dostatečný počet delegátů, a tak se po chvíli dle stanov sdružení konala mimořádná valná hromada. Zajímavostí bylo, že na tomto jednání bylo přítomno 70 hlasů a přitom samotné město Znojmo vlastní 35 hlasů (každá obec má různý počet hlasů podle počtu obyvatel, např. Božice mají 2 hlasy). Při hlasování byla potřeba ke schválení jednotlivých bodů nadpoloviční většina hlasů.
Na počátku schůze bylo oznámeno, že za odcházejícího jednatele svazku pana Hrušky byl ve výběrovém řízení vybrán Ing. Václav Veleba. Následně bylo na popud zástupce města Znojma odvoláno stávající představenstvo a navrženo nové. Z naší části okresu byl do představenstva navržen a také zvolen Ing. Bronislav Prudký (starosta Velkého Karlova). Pro naše občany bude zřejmě zajímavá především debata o výhledových cenách vodného a stočného pro příští roky. Zástupce Vodárenské a.s. zde řekl, že pro příští rok se uvažuje o ceně 57 Kč, to je navýšení o 14 % proti letošnímu roku (vše bez DPH 9 %). Možná by nebylo na škodu porovnat tyto ceny s obcemi, které nejsou ve svazku a provozují obecní vodovod ve vlastní režii.
Na můj dotaz u jednatele svazku k možnosti čerpání dotace pro naši obec ve výši 1 mil. korun na dostavbu druhé etapy kanalizace mi bylo řečeno, že peníze je možno uvolnit ihned po zahájení této akce. Tuto částku je možno použít na jakoukoli ulici, která je zařazena do druhé etapy odkanalizování. Věřím, že se podaří ještě letos vedení naší obce použit tyto peníze na tu část obce, kde nám kanalizace chybí nejvíce.
 
Karel Hala, zastupitel obce