znak Božic
 Co se děje...
17. zasedání ZO: Nediskutujeme? Proč!
Obtížně se píše o něčem, čeho jste přímým aktérem a přitom si tam připadáte jaksi nepatřičně, něco jako nezvaný host.
Začalo to všechno svižně. Úvodní zprávy výborů byly lapidárně shrnuty vyjádřením: „Bez závad!“ Škoda však, že ve zprávě kontrolního výboru nezazněly informace o tom, jak bylo splněno usnesení minulého zastupitelstva, a tak nezbylo, než se aspoň na tu nejdůležitější otázku týkající se fungování BDS zeptat. Komentovat však zatím není co. Až prý po valné hromadě druhý červnový týden.
Podobně vyzněl tok informací o dotacích. Rychlostí atlantického blesku jsme pomalu nestačili vstřebat, jakéže dotace máme přislíbené. Je pravdou to, co říká bývalý starosta ing. Čurda, že „my jsme za těch 16 let bez dotací nepostavili nic“. Každý z nás má však taky právo se ptát, jestli to byly vždy účelně investované peníze. Jak ty „cizí“, ze kterých krev neteče, tak i ty naše, které jsou téměř vždy nutnou spoluúčastí. A to už vůbec nemluvím o tzv. vícenákladech, které dokážou konkrétní akci pěkně prodražit. Poslední případ týkající se budované silnice mezi novými rodinnými domky za DPS je toho opět neklamným důkazem.
Z akcí, které mě zaujaly, připomenu následující:

1. Stavební úpravy kapličky se zvoničkou sv. Floriána a sochy sv. Donáta – investice za 580 000 Kč, z toho 400 tis. dotace a 180 tis. spoluúčast obce. O obou památkách jsem nedávno psal na těchto stránkách. Věřím, že příští první květnová neděle roku 2010 bude spojená s floriánskou bohoslužbou právě u nově opravené božické kaple, jak bývalo kdysi zvykem. Každoročně se zde vždy 4. května – na svátek sv. Floriána – konaly večerní pobožnosti nazývané Floriánské modlitby.

2. Položení umělého povrchu na hřiště za školou v celkové hodnotě 735 000 Kč (300 tis. dotace a 435 tis. spoluúčast obce). V tomto případě to v současné době jinak nejde. Buď to bereme, nebo ne. Rozhodli jsme, že bereme. Počítáme i s tím, že areál bude osvětlen a ještě v širším měřítku (nevím přesně jakém) oplocen.

3. Zpracovaná Zástavbová studie na výstavbu dalších 37 rodinných domků za DPS směrem ke Křídlovicím (za řadovkami) vypadá zajímavě. Tento trend rozšiřování a modernizace obce jednoznačně podporuji.

Naopak k problematickým bodům jednání řadím netransparentní přístup k žádostem občanů o odkoupení obecních pozemků, nerespektování zákona o střetu zájmů a záměr pokračovat v rekonstrukci obecního vinného sklepa na tzv. Dubově zahradě. Zakamuflováno to sice je do jednoho dotačního titulu z prostředků MAS Znojemského vinařství společně s budováním dětských hřišť v obci v celkové hodnotě cca 973 000 Kč (z toho cca 730 tis. pokryje dotace a zbývajících 233 tis. bude z prostředků obecní pokladny), ale všichni víme, že větší část padne na sklep.
Nejásám ani nad plánem ZEMKY rozšířit solární panely i na další pozemky v katastru Božic (7,9 ha) mezi bývalou krosovou dráhou a náhonem a Č. Křídlovic (1,44 ha) pod Donavou. O problematice našeho vodního hospodářství tentokrát ani psát nebudu. Jenom snad, že bazény si mají občané napouštět pouze v úterý. Změny se očekávají také u Vodárenské a.s.
Nic moc jsme se nedozvěděli o úspěchu obce v soutěži Vesnice roku 2009 (viz samostatný příspěvek) a vůbec nic o připraveném a zpracovaném projektu kruhového objezdu na křižovatce u sýpky. Zazněla pouze štiplavá poznámka, že „obce šetří a neudělají třeba ani chodník odněkud někam“. Původně jsem měl dojem, že zaznělo „odnikud nikam“, ale to jsem se určitě jenom přeslechl. Hlavně že se zatím nikomu nic nestalo v úseku od Pajerových ke schodišti pod sklepní uličkou.
Ani mě už nepřekvapilo, že dva návrhy, které jsem do rady obce podal písemně, byly jako vždy odmítnuty. První se týkal návrhu na provedení celkové rekonstrukce WC v kulturním domě. „Nedostali jsme dotaci, nebude se opravovat.“ Druhý návrh byl spojen s možností umístění pamětní desky veliteli božické Světlany Antonínu Daňkovi na budovu kina. Škoda, že rada obce nevyužila své pravomoci a nepozvala mě do rady. Mohli jsme si svoje stanoviska objasnit předem a výstup na jednání zastupitelstva mohl vypadat jinak. I tak platí to, co jsem odpověděl na zastupitelstvu: „Diskuzi na toto téma se nebráním.“

Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

Mgr. Ladislav Nevrkla, zastupitel obce


 
Pro zvětšení klikněte na foto.