znak Božic
 Co se děje...
Obec Božice chce zřídit novou příspěvkovou organizaci
Obec Božice chce zřídit příspěvkovou organizaci Služby Božice. K tomu je třeba říct jediné: Konečně!

Masa činností, kterými se obec Božice zatížila, je již od doby zahájení provozu Relaxu neúnosně vysoká. Takhle by nyní pod Služby Božice spadal Relax, obecní jídelna a patrně i hřiště (to závisí na tom, který majetek dá obec příspěvkové organizaci do správy).

Co mně osobně vadí, je zvolená právní forma - příspěvková organizace. Seznámil jsem se do podrobností s fungováním příspěvkových organizací a nabyl jsem názoru, že je to právní forma nevhodná. Jeden příklad za všechny – příspěvková organizace nemůže nic vlastnit. Zřizovací listina obsahuje pravidla hospodaření, ale nic to nemění na faktu, že k rozumnému fungování by se musel vytvořit právní kompromis, který je fakticky obcházením zákona (někdy i porušením). V současnosti se dokonce zrodil plán, že by příspěvkovky mohly vlastnit drobný hmotný majetek, což by jen zvýšilo zmatek, který kolem této právní formy panuje. Osobně si myslím, že pro organizaci Služby Božice se více hodí právní forma s.r.o., která má svou ustálenou podobu a slušné zákonné ukotvení, nehledě na to, že většina činností, které mají Služby Božice vykonávat, jsou činnosti podnikatelské.

Obec samozřejmě příspěvkovou organizaci nezřizuje z toho důvodu, že by byla zahlcena jinými činnostmi, ale z důvodu ekonomického. Hrozí jí totiž, že se stane plátcem DPH, což je výrazná komplikace účetnictví. Vzhledem k tomu, že příspěvková organizace je stejně plátcem DPH a z hlediska provozu má řadu nevýhod, to nepovažuji za dobré řešení.

Co mě navíc udivilo na návrhu zřizovací listiny, jsou technické i věcné chyby, které obsahuje. Tyto chyby nejsou fatální, ale pokud zřizovací listina byla udělána na objednávku, tak by se takový produkt mohl klidně reklamovat. Chyba je např. v čl. VI. odst. 11), který je možné interpretovat diametrálně odlišně a jako takový je bezcenný. V čl. VI. odst. 9) je zmatení pojmů, kdy se tam mluví o „svém vlastnictví města“ (tady z tohoto je zjevné, že listina je opsána od některého města a že tvůrce sám nevěděl, jak to s tím vlastnictví u příspěvkovky je). Co však považuji za největší chybu, je to, že vedoucího jmenuje rada obce. Proti tomu silně protestuji. Vedoucí by měl být, stejně jako ředitel školy, schválen a jmenován zastupitelstvem obce, nehledě k tomu, že obec Božice radu mít nemusí (protože minimální počet zastupitelů pro obec velikosti Božic je nižší než 15).

Kvůli výše zmíněným výhradám tento návrh nemůžu jako občan podpořit. Abych takový návrh podpořit mohl (vzhledem k tomu, že jsem jen občan, tak mohu podporovat jen morálně), muselo by být v návrhu provedeno několik změn. Především buď jiná právní forma nové organizace (místo příspěvkové organizace vytvořit společnost s ručením omezeným - s.r.o.) nebo aspoň kompromis, že by vedoucího příspěvkové organizace jmenovalo a odvolávalo zastupitelstvo obce.

Co je však na celé věci také zarážející, je absence jakékoliv diskuze. Dozvědět se o takovéto důležité změně v činnosti obce 6 dní před konáním zastupitelstva a necelý měsíc před zamýšleným vznikem organizace, to je smutný obraz činnosti obecních orgánů.PS: Abych nemohl být obviněn z nepodložených fabulací přikládám nově k článku i fotografickou kopii dotčených ustanovení návrhu, který byl zaslán zastupitelům. V původní verzi článku jsem zaměnil římské číslice IV aVI, ale vzhledem k tomu, že jen VI má odstavce, tak bylo jasné, co jsem měl na mysli. Přesto se však za tuto chybu omlouvám.

Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

Pavel Nevrkla


 
Pro zvětšení klikněte na foto.