znak Božic
 Co se děje...
Deficit demokracie
Nejen zasedání zastupitelstva, ale i svolávání zastupitelstva obce je fraškou. Zasedání svolané na tento týden trpí už dopředu vadami právními a dokonce vadou proti obecné slušnosti.

Prvou vadou právní je neuvedení všech návrhů do programu zastupitelstva obce. Jsou uvedeny jen body, které si odhlasovala rada, ale podle § 93 zákona o obecním zřízení (OZř) tam musí být program celý včetně návrhů všech oprávněných, kterými jsou i zastupitelé. Klub ProBožice již v dostatečném předstihu poslal na obec své návrhy k projednání na zastupitelstvu.

Druhou vadou právní je nedodržení termínů pro oznámení. Podle § 93 OZř musí být o místě, programu a čase informováno 7 dní před navrhovaným konáním zasedání.

Třetí vadou právní je nezveřejnění informace o místu, programu a čase na oficiální elektronické úřední desce. Je to sice zveřejněno v sekci pozvánek na stránkách obce, ale sekce pozvánky není oficiální a navíc bez datace.

Vadou slušnosti je svolání zastupitelstva do klubovny na hřišti, když handicapovaný zastupitel výslovně požádal, aby se zasedalo v místech jemu přístupným.

Radnici nic neříká ani princip plurality (mnohost názorů je jedním z pilířů demokracie), ani ochrana menšiny.


Pavel Nevrkla

Foto autora


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky