znak Božic
 Co se děje...
K věci: Stanovisko Klubu zastupitelů Pro Božice k pamětní desce
Z usnesení 21. zasedání Zastupitelstva obce Božice ze dne 11.2.2010 Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Dotaci od Dobrovolného svazku Znojemských vinařských obcí Daníž,
a) která má být použita na opravu památníku padlých a zhotovení pamětní desky našim občanům odsouzeným v procesu s odbojovou skupinou „Světlana". Tato deska bude umístěna u památníku.
b) Nápis na desce bude upřesněn na dalším zastupitelstvu

Po projednání v Klubu zastupitelů Pro Božice vyjadřujeme k tématu „Pamětní deska obětem případu Světlana“ následující stanovisko:
1. Zásadně nesouhlasíme s návrhem, aby pamětní deska „Světlaně“ byla umístěna u pomníku naproti kostelu. Toto místo považujeme za velmi nevhodné, neboť je vnitřně spojeno s naprosto odlišnými historickými událostmi.
2. Zásadně nesouhlasíme s tím, aby na desce nebyla uvedena jména všech obětí „případu Světlana“.
3. Navrhujeme, aby deska byla umístěna u kapličky-zvoničky nebo na kapličce-zvoničce na návsi v Božicích.
4. Navrhujeme, aby na desce byla uvedena jména všech účastníků-obětí spojených s „případem Světlana“ v následujícím pořadí a s údaji o uděleném trestu:

Antonín Daněk – zastřelen při zatýkání
Antonín Švarc – 25 let
Josef Kudlička – 20 let
Antonín Nevídal – 18 let
atd.

Toto stanovisko podepsali: Mgr. Ladislav Nevrkla, Karel Hala, Jan Kudlička, Ing. Jaromír Leisser a Jaroslava Fojtíková. Stanovisko bylo zasláno starostovi obce.


(lan)

Foto autora


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky