znak Božic
 Co se děje...
Taje, tajemství a záhady božických hřbitovů I.
Poslední loucký premonstrát

Božický farní kostel pochází ze 13.století (vysvěcen roku 1225) a ke stejnému datu je uváděna i původní fara. Současnou farní budovu nechali postavit loučtí premonstráti koncem 17. století. Zápisy v německy psané farní matrice začínají rokem 1683. Své místo v obci mají od nepaměti i místa posledního odpočinku – hřbitovy. Píšu v množném čísle, neboť jsou nám známy hřbitovy dva. Původní hřbitov se nacházel kolem kostela, nový hřbitov byl založen již téměř před 200 lety na jihozápadním okraji Českých Křídlovic na tzv. hřbitovním kopci.
O existenci původního hřbitova kolem kostela svědčí nejen písemně či ústně tradované informace, ale i nálezy kosterních pozůstatků při větších terénních úpravách kolem kostela, a především jedna dochovaná památka. Je víc než symbolické, že zrovna o tomto náhrobku hodně víme, ale ne všechno a ne úplně přesně. Tak tedy pěkně popořádku.
Hřbitovy se obvykle nacházely v okolí kostelů, což již během středověku začalo narážet na prostorový problém. Ten naši předkové často řešili tak, že postupně na hřbitov naváželi další a další vrstvy hlíny a pohřbívání probíhalo na patra. S nárůstem populace na konci středověku pak již nebylo možné hřbitovy dále rozšiřovat ani zvyšovat jejich terén. Jediným ve své době přijatelným řešením byla exhumace a hromadné uložení ostatků v okolí kostelů, v kaplích a kostnicích. K budování kostnic sice docházelo po celé období středověku, k velkému rozmachu ale došlo v 18. století, kdy se situace začala stávat neúnosnou a hřbitovy začaly být přemisťovány mimo uzavřenou část vesnic a měst. Své v tom hrála taky hygiena a šíření různých epidemií. Také hřbitov u kostela sv. Petra a Pavla v Českých Křídlovicích měl podobný osud. U kostela byla provedena pravděpodobně v průběhu 18.století jedna z dodatečných přístaveb, a to kostnice. Nachází se na jižní straně kostela (viz foto) a po zrušení hřbitova u kostela byla integrována jako součást kostela a sloužila jako oratoř, tj. je samostatná, oddělená modlitebna. Byla vyhrazena především vrchnostenským úředníkům z panského dvora (dnešního zdravotního střediska) a za první republiky se zde konaly mše pro honoraci zdejší farní obce. V současnosti slouží tato místnost jako druhá sakristie, tj. prostor, kde se připravuje kněz a ministranti na mši, nachází se zde rovněž zařízení na ovládání automatického zvonění.
Pod podlahou kostela se nachází hrobka, do níž byli asi až do roku 1784 pochováváni zdejší faráři. Vstup do hrobky je však v současné době zazděný. Božické pověsti dokonce tvrdily, že sem snad vedly chodby, které spojovaly bájemi opředený Tanzberg (viz Zapomenutý tajemný kopec) s farou a kostelem.
Hřbitov u kostela byl - stejně jako ten současný - pohřebním místem pro mrtvé z Božic i Českých Křídlovic. A i hřbitov u kostela býval obehnán kamennou zdí. Zde je třeba poznamenat, že dnešní silnice kolem farské zahrady a kolem kostela se budovala až v letech 1931-32 (dokončená byla až v roce 1936) a původně zde vedla pouze úvozová cesta kolem sklepů, jejichž zbytky zde vidíme ještě dnes. „Hlavní tah“ přes Křídlovice vedl do té doby tzv. horní ulicí (kolem Juřenových, Sigmundových, naší zahrady, Kašíkových a vyúsťoval až u kovárny (kolem Martina Zedníčka, Pavla Škrabala, Robíškových až k novým majitelům domu po paní Moudré). Proto byla i velmi důležitým místem křižovatka u Škárkových. Celé ulici ale budu jednou věnovat samostatnou kapitolu. Právě při budování této nové silnice, podobně jako při terénních úpravách kolem kostela v 70.letech minulého století se nacházely různé kosterní pozůstatky dávno zrušeného hřbitova.
V roce 1821 byl hřbitov u kostela zrušen a přemístěn do míst stávajícího hřbitova. Jedinou viditelným a hmatatelným pozůstatkem původního božického hřbitova tak do dnešních dnů zůstává zbytek náhrobku posledního louckého premonstráta a křídlovitého faráře z let 1772 – 1801 Pavla Priegela. Bohužel právě s jeho příjmením máme trošku problém, protože v pramenech jsem narazil ještě na možné podoby tohoto jména, a to Priesger nebo Priester. Požádal jsem proto loucké premonstráty o pomoc. S výsledkem vás samozřejmě seznámím na těchto stránkách.


Mgr. Ladislav Nevrkla

Foto autora


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.