znak Božic
 Co se děje...
Máme, máme, mojí rádcové? Nemáme, nemáme!!!
   Obrátil jsem se na vedení obce s dotazem, zda budeme v dohledné době projednávat a posléze schvalovat strategický plán rozvoje obce na toto volební období (2006 - 2010).
    K mému poměrně značnému překvapení jsem obdržel odpověď (podepsanou panem starostou), v níž se praví, že strategický plán vychází z volebních programů kandidujících stran a že rada něco jako celkovou strategii na volební období navrhne, až budou známy ... atd. atd.
    Způsob, jakým byla vláda na božické radnici vytvořena, dost dobře neumožňuje, aby se bez jednání všech zástupců volebních stran nějaká společná vize vytvořila. To, že někteří zvolení zástupci opustili svoje volební strany pár dní po volbách, je tou nejsmutnější dohrou loňských voleb. Jaký pak hájí volební program, to asi vědí jenom oni sami!
    Takže: Aby bylo jasno, pánové a dámy! Buďto spolu budeme otevřeně a pokud možno upřímně komunikovat, nebo si vládnoucí "Pětka" může i nadále dělat, co ji napadne, a to v duchu verše Karla Havlíčka Borovského: Co pán chce, zdrávoť pro poddané.".
    Pak ať se ale neohání vůlí celého zastupitelstva!
Mgr. Ladislav Nevrkla, člen ZO Božice