znak Božic
 Co se děje...
Tudy cesta nevede
   Při své nedávné návštěvě v malém rakouském městě Poysdorfu jsem si opakovaně uvědomil dlouhodobě neudržitelný stav v ČR týkající se uspořádání obecní samosprávy.
    Město Poysdorf tvoří společně s devíti sousedními obcemi jeden správní celek (mají lépe řečeno jeden obecní úřad), dohromady mají asi 6,5 tisíce obyvatel. Podobně partnerská obec Břežan Grossrussbach tvoří samosprávný celek s šesti okolními obcemi s jedním obecním úřadem, s jednou základní školou, s jednou mateřskou školou, ale každá obec má něco svého, co může ostatním i návštěvníkům nabídnout. K těmto krokům sáhly v Rakousku dvakrát - v polovině 60.let a v druhé polovině 70.let 20.stol. Ukázalo se, že tudy cesta vede a že to byly kroky nevyhnutelné a správné.
    U nás "pod vedením strany a vlády" došlo především v 70.letech k "násilnému" slučování (na vůli občanů se nikdo moc neptal), a tak se takto utvořené sloučené obce ve velké většině po listopadu 1989 opět rozpadly na současných šest a půl tisíce samostatných obcí. Správná myšlenka byla znehodnocena politikou a ideologií.
    A jaká je situace dnes, téměř 20 let po listopadu 1989? Zkuste říct třeba v Boroticích, Čejkovicích, Mackovicích nebo Pravicích, že se budou dobrovolně integrovat s některým ze svých sousedů? Zkuste říct např. v Břežanech, že se DSO Niva změní v jeden samosprávný celek a jeho centrem budou Božice?
    Deset let DSO Niva ukázalo klady i zápory takovýchto účelových spojení. "Fungující" Břežanská dopravní společnost, s.r.o., je spíš důkazem toho, že se tato forma "společného soužití" již přežila.
    Před námi - komunálními politiky i občany konkrétních obcí - stojí v následujícím období určitě i důležité rozhodnutí. Řekněme si zcela otevřeně, kam a s jakou vizí kráčíme? Půjdeme hlouběji spolu, nebo se bez emocí rozejdeme?
    S názory a závěry uvedenými v Novinách Niva č.2/2007 z pera jednoho z architektů a tvůrců DSO Niva ing. Zd. Čurdy se proto nemohu ztotožnit. Za sebe říkám, že - bohužel - dnes již TUDY CESTA NEVEDE.
Mgr. Ladislav Nevrkla, člen ZO Božice