znak Božic
 Co se děje...
Vyvěšování státní vlajky České republiky
   Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 213/2006 Sb. (dále jen "zákon o užívání státních symbolů"), státní vlajku vyvěšují oprávněné osoby uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) až s) tohoto zákona (vysoké školy, školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku podle zvláštního zákona jsou uvedeny pod písm. r) tohoto ustanovení) na budovách, v nichž sídlí, při příležitosti státních svátků a při příležitostech celostátního významu, zejména v den smutku nebo v den státního smutku, vyhlášených vládou. Státní svátky jsou uvedeny v ustanovení § 1 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb., a to konkrétně 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu, 8. květen - Den vítězství, 5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, 6. červenec - Den upálení mistra Jana Husa, 28. září - Den české státnosti, 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu a 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii. V tyto dny jsou osoby uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) až s) zákona o užívání státních symbolů povinny státní vlajku vyvěsit.

    Vyvěšení státní vlajky 1. května - Svátek práce není tedy pro osoby uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) až s) zákona o užívání státních symbolů povinné. Nicméně vzhledem k tomu, že podle ustanovení § 7 odst. 6 zákona o užívání státních symbolů mohou fyzické a právnické osoby a organizační složky státu užít státní vlajku vhodným a důstojným způsobem kdykoliv, je možné, při dodržení pravidel pro vyvěšování státní vlajky podle ustanovení § 9 zákona o užívání státních symbolů, státní vlajky 1. května vyvěsit.
citace z materiálů MV ČR (JUDr. František Partík)