znak Božic
 Co se děje...
Není malých akcí
Zástupce obce ve sdružení Vodovody a kanalizace Karel Hala připomněl na 11. zasedání zastupitelstva možnost čerpat 1 milion Kč na budování další části kanalizace v obci (podrobněji viz těchto stránkách), a to přesně v duchu hesla „Čím dřív vyčerpáme, tím víc za to uděláme“, neboť inflaci nezastavíme, a to co letos uděláme za milion bude příští rok třeba za 1,2 milionu korun.
„Karel má pravdu“, přizvukoval v té chvíli Karlu Halovi starosta ing. Klíč. Ovšem zasmušilý místostarosta ing. Čurda mu oponoval a se slovy: „Já vidím prioritu v Českých Křídlovicích (sic!)“ tvrdil, že za milion se stejně nic neudělá!
Na to Karel Hala opáčil, že je třeba dělat i menší dílčí akce tam, kde o to mají dlouhodobě lidi zájem (řadovky, ulice ke zdravotnímu středisku, Ivan Zedníček, pozn. –lan-), zatímco místostarosta ing. Čurda rozváděl dále svoje nesouhlasné stanovisko údajnými komplikacemi s podanou žádostí o dotaci na ministerstvu zemědělství. V jeho nesouhlasné argumentaci ho rázně podpořil radní dr. Leisser tvrzením: „Nedělejme malé akce a nenechme se tlačit do takových akcí! Podívejte se na chodník k nádraží!!! A kde jsou dneska lidé, kteří ho tak chtěli???
Situaci uzavřel šalamounským stanoviskem samotný starosta ing. Klíč: „Stavějme tam, kde o to mají lidi zájem, ale nedělejme to po kouskách.“ Takže NIC!? Docela slušný božický kočkopes, co říkáte?

(lan)


P.S. Odpověď na otázku, co budeme nebo nebudeme ještě letos dělat, by nám mělo dát příští prázdninové zasedání zastupitelstva. Pokud se „náhodou“ nesejdeme dřív.