znak Božic
 Co se děje...
Nevrátíme se k SMS zprávám?
Možná si někteří z vás vzpomenou, že před několika lety byla v naší obci zavedena služba – zasílání SMS zpráv z radnice na mobilní telefony přihlášených uživatelů. Ve chvíli, kdy byla tato služba zpoplatněna, radnice tuto službu zrušila.
V současné době je „na trhu“ trošku pozměněná verze možnosti zasílání SMS zpráv. V těchto dnech byl totiž vytvořen a zprovozněn systém vyrozumívání obyvatelstva pomocí SMS zpráv v rámci celého Jihomoravského kraje. Do systému se může zapojit každá obec a tak věřím, že to velmi brzy budou i Božice.
A jaké informace bychom mohli dostávat? Jedná se např. o informace o hrozících povětrnostních vlivech (vichřice, přívalové deště, povodně apod.), o havarijních stavech v dodávkách elektrické energie, plynu, vody i o plánovaných přerušeních jejich dodávek, ale i řada dalších důležitých informací.
Informace, které bychom mohli dostávat, pokud se naše obec do systému zapojí, jsou pro každého uživatele bezplatné. Pouze za přihlášení k jejich zasílání, popř. odhlášení zaplatí dotyčný občan 3,- Kč (s DPH).
Partnerem projektu je Jihomoravská plynárenská, a.s.

Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

(lan)