znak Božic
 Co se děje...
Záhadná místa Božic I.: O čem už jsme psali
Náš seriál Božická zákoutí jsem v lednu 2008 začal psát především proto, abych připomněl některá zajímavá místa v naší obci. Místa zajímavá svou minulostí, svou současností, svým vzhledem, svým obsahem, prostě tím, čemu se jinak taky říká „místa s geniem loci“. A nemohl jsem tenkrát začít jiným místem, než tím, k němuž se váží staré pověsti, ale i novodobější odborné výzkumy. Že to je v současné době „zapomenutý kout“ naší obce, nevadí. Stejně láká ...

Zastavení první: Zapomenutý tajemný kopec

Podle pověstí se v tomto prostoru nacházely již od dávnověku soustavy podzemních místností navzájem propojené chodbami. V dobách keltského osídlení byly snad propojeny i s obětními místy a umožňovaly prý prostřednictvím hlásnic dorozumívání keltských kněží – druidů s ukrytými lidmi. Tyto podzemní prostory převzali následně i Germáni a i oni je používali ke kultovním a náboženským účelům.
Prelát Max Mayer ve své zprávě o starém osídlení Tanzbergu píše: „Tady pořádaly své rejdy a hostiny bájné valkýry (panenské služebnice nejuctívanějšího starogermánského boha Odina), my bychom dnes řekli divoženky nebo víly! Tady vařily, smažily a dusily v kotlích či na rozžhavených rožních síru, smolu, mloky, ropuchy, hady, krysy a podobnou havěť! Takto omámené a rozvášněné se chovaly jak po požití „extáze“ či jiných moderních tanečních drogách. Není divu, že to budilo v okolí strach i respekt a kdo nemusel, místům se zcela určitě vyhnul. Taky osídlení v těchto místech nebylo tehdy zcela určitě žádné. Díky těmto atributům se nelze divit, že místo dostalo jméno Tanzberg, tj. Tančící kopec.
I ve středověku prý tyto prostory sloužily, a to jako úkryt obyvatel v dobách válečných a jinak nepříznivých. Chodby sloužily i jako únikové cesty a táhly se prý až ke kostelu a do Křídlovic. Ještě v letech po 1. světové válce bylo možné do tohoto labyrintu chodeb a místností vstoupit úzkými průrvami ze sklepů tří domů – původní čísla č.p. 79, 80 a 81.
V roce 1924 píše ředitel znojemského muzea Anton Wrbka ve Znojemském týdeníku: „Ještě dnes existují za domy č 81 a 83 dva vchody do „podzemních místností“. První vchod nás vede doleva do velké komory s krásně tvarovanými výklenky, rovně vstoupíme do místnosti končící v malé komoře. Odtud vedou zatočené další průchody, vpravo stoupáme chodbou do vyšší komory. Ve všech komorách najdeme větrací šachty.“
Tyto tajemné a zvláštní prostory lákaly k návštěvám nejen obyvatele Božic a Křídlovic, ale i občany z okolí a taky odborníky, kteří se je snažili prozkoumat. Naposledy zde archeologové ze Znojma a Brna zkoumali další dosud neobjevené chodby a štoly v roce 1930. Možná bude stát za to, požádat o spolupráci některou ze speleologických organizací, tak jako učinili v loňském roce při průzkumu známých podzemních chodeb v Hostěradicích.

Poznámka: Vstupy do chodeb byly ze sklepů za domy od zdravotního střediska (staré radnice, původně panského domu-sídlo správce statku) dozadu ke Grabovskému.

Foto: Pohledy z ulice od masny – Tanzberg je zalesněný kopec za Opletalovým


Mgr. Ladislav Nevrkla

Foto autora


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.