znak Božic
 Co se děje...
2. zasedání zastupitelstva obce
   7. prosince proběhlo již druhé zasedání Zastupitelstva obce Božice. Zastupitelstvo si vyslechlo zprávu Rady obce Božice z úst starosty. Bylo informováno o tom, že z územního plánu č. 2 bude vyřazena výstavba větrných elektráren. Důvodem jsou námitky báňského úřadu kvůli těžbě písku a armády kvůli výšce elektráren. Došlo by zde ke křížení radiačního paprsku. Bylo sděleno, že v katastru obce nebudou povoleny stavby vyšší než 35 metrů.
    Jednalo se také o změně smlouvy s Břežanskou dopravní společností, kdy měl do společnosti vstoupit pan Psota a navýšením základního jmění společnosti získat 51% společnosti, ale vzhledem k nedostatku dalších informací nemohlo zastupitelstvo kvalitně rozhodnout.
    Na nové byty v novém bytovém domě na hřišti bylo podáno 17 žádostí. Z nich bylo 12 schváleno, 5 vyřazeno pro nesplnění podmínek a podepsáno bylo 12 nájemních smluv.
    Nejspornějším bodem programu byla volba výborů. Kolem volby kandidátů se strhla ostrá výměna názorů. Ani jeden výbor nebyl pravomocně zvolen, protože kolem volby vypukl takový zmatek, že se zapomnělo jednat o předsedech výborů. Trapnost celé situace dovršilo dotazování se přítomných občanů, zdali se nechtějí stát členy výborů. Všichni oslovení občané nabídku odmítli.
Ze ZO č.22006