znak Božic
 Co se děje...
Tajemství kamenné koule
S Tančícím kopcem, pozapomenutým tajemným místem Božic, přímo souvisí naše dnešní zákoutí – kamenná koule (ovál) u domu rodiny Jiřího Škrabala.
Tento kamenný valoun si sem vlastník domu umístil jako dekoraci asi před 20 lety. Důležité ovšem je, že se koule, lépe řečeno pískovcový ovál, nachází v této části obce, protože byla odkryta nedaleko odtud při hloubení polorozpadlého sklepa v oblasti Tančícího kopce. V obci se určitě nacházejí i další podobné kamenné koule nebo jejich torza. Víme také, že při budování čistírny odpadních vod u Jevišovky bylo vyzdviženo několik takové kamenných koulí a oválů. Všechny však „nenápadně“ zmizely, stejně jako dva takové kameny, které stávaly u vrat do farského dvora v Českých Křídlovicích.
Odborníci i „odborníci“ se dodnes přou o původu těchto zajímavých útvarů. Úvahy se pohybují od díla mimozemšťanů, přes výtvory lidských rukou až po dílo přírody. Věda dává jednoznačně přednost přírodě, neboť tvrdí, že kulovitý tvar je v přírodě velmi běžný. Koule se nacházejí tam, kde se těží kámen nebo v pískovcových skalách. Vznikaly na dně moře a horotvornými procesy se dostaly na povrch. Mechanismus jejich vzniku na dně moře však není dodnes uspokojivě vysvětlen. Že i pod dnešními Božicemi se rozprostíralo diluviální moře, po němž nám zbyl široký hluboký kaňon s bohatými zásobami kvalitní podzemní vody, víme všichni. Stejně jako to, že posledním pozůstatkem dávného koryta mohutné řeky, která se tudy později valila, je dnešní tok říčky Jevišovky. V pískovcových stráních, kde byly založeny původní Božice, se při těžbě písku a pískovce nacházely první valouny tajemných kamenných koulí. Velké prostorné sklepy za domy od zdravotního střediska k Březinovým i sklepy a tajuplné prostory od Tančícího kopce k farské zahradě vydaly nejednou toto své tajemné dílo.
Zbývá ještě zodpovědět otázku, jestli jsou tyto kamenné koule obestřeny nějakým tajemstvím? Jestli náhodou neměly nějaký kultovní smysl? Jestli nesloužily magickým pohanským obřadům, jaké jsme si připomněli v příběhu o Tanzberku? Psychotronici tvrdí, že tyto koule jsou schopné vyzařovat energii, kladně prý působí zejména na těhotné ženy a také prý absorbují negativní energii a dál ji nešíří. Člověk citlivý a vnímavý na energie se tak v jejich blízkosti zbaví bolesti hlavy nebo bolesti kloubů, dá se prý i zjistit, zda má člověk vysoký či nízký tlak.
Vyvozovat kategorické soudy dnes nelze. Preferovat jedno tvrzení nad druhým se neodvažuji. Je však možné se nad poselstvím kamenných zvláštností zamyslet. Takže: Skrývá se v pískovcových koulích nějaké tajemství? Mají „pouze“ dekorativní charakter, nebo v sobě skrývají hluboce rituální kouzlo?

Připravil Mgr. Ladislav Nevrkla


P.S. Jak bylo nedávno uvedeno v televizním pořadu Detektor, první takové kamenné koule byly identifikovány v roce 1940 v Kostarice a od samého počátku vzbudily velký zájem a pozornost laiků i odborníků, a to bez ohledu na tvar i velikost.


 
I střepinka z kamenné koule působí kouzelně
 
Jemný pískovcový ovál působí skutečně magicky a tajemně
 
Na pravém břehu Jevišovky stojí nová ČOV. Při hloubení základů byly rovněž vybagrovány kamenné koule
 
Regulovaný tok Jevišovky - pohled západním směrem od mostu
 
Severní úbočí obce bylo kdysi dávno mořským břehem
 
Stará hora a Rakvické svahy tvořily kdysi levý břeh moře
 
Středu obce vévodí majestátný klášter Maria Hilf stojící na dávném pravém mořském břehu
 
Tajemný ovál před domem J. Škrabala váží snad tunu. Rýha uprostřed je od přepravního lana
 
Také tyto prostory u myslivecké klubovny byly kdysi mořským dnem
 
To tmavé zarostlé uprostřed je bájný Tančící kopec
 
U vrat vjezdu do farského dvora stávaly dvě kamenné koule
 
Východní část obce leží na pravém břehu pravěkého moře
 
Z dávného moře zbyla dnešní zregulovaná říčka Jevišovka
 
Z tohoto pohledu má kamenný ovál zvláštní srdcovitý tvar