znak Božic
 Co se děje...
Světlana 23: První velký zátah proti Světlaně – 60 let
Na 10. a 11.3.1949 naplánovala Státní bezpečnost první velkou zatýkací akci proti vlastenecké odbojové organizaci Světlana, neboť se začala oprávněně obávat jejího rostoucího vlivu.
K prvnímu výročí „únorového vítězství pracujícího lidu“ vytiskla Světlana velké množství letáků, které byly v noci ze 24. na 25.2.1949 rozhozeny po různých částech naší země, především na Moravě. Bylo tomu tak i v Božicích, kde se hostinskému Antonínu Daňkovi, bývalému partyzánovi z Valašska, podařilo dát postupně dohromady skupinu, která byla součástí organizace Světlana-Jarmila a měla působit na celém Znojemsku. 25.2.1949 byl trouben hasičský poplach a hasiči v čele se svým velitelem Josefem Hanušem se sběhli ke zbrojnici, řada z nich s letáky v rukách. Již den předtím předal řezník František Smetana zástupci velitele místní stanice SNB prap. Antonínu Švarcovi stejné letáky se slovy, že je obdržel poštou. Velitel stanice SNB Antonín Nevídal podezříval z letákové akce rolníka Josefa Kudličku a jeho nejstaršího syna, který pracoval v Brně. Letáky způsobily „vzrušení na vsi“ a velitel Nevídal je poslal na okresní velitelství StB do Mikulova. O svých podezřeních a dalších informacích však nikoho neinformoval.
Během několika dní vyšlo na tajné schůzce v Daňkově vinném sklepě najevo, že všichni výše jmenovaní (kromě Nevídala) byli A. Daňkem získáni za členy Světlany.
Připravovaly se další akce, sháněla se vysílačka a zbraně (pistole, samopaly), které se po Božicích různě v úkrytech nacházely. Byl rozšiřován okruh členů a spolupracovníků Světlany.
Z Valašska však přicházely znepokojivé zprávy, že došlo k zatčení několika členů Světlany a že se na březen 1949 připravuje velká zatýkací akce. Řada předáků Světlany hledala bezpečnější úkryty a tak se v Božicích objevili velitelé Světlany-Makyty Josef Matúš a František Mana. Jejich příběh jsem podrobně popsal v řadě předchozích dílů. Marie Slezáková, švagrová Fr. Smetany, dodnes vzpomíná, jak se Matúš a Mana skrývali v těchto dnech u řezníka Smetany a ona sama jim pomáhala překonat těžké životní chvíle, včetně doprovodu na božické nádraží při jejich kvapném odjezdu.
Před polednem 11. března 1949 přijela StB do Božic zatknout Antonína Daňka. Byla to připravená akce, na níž se značnou měrou podílel agent StB Václav Kocourek (agent AK-32), který pocházel ze stejné obce jako Daněk (z Francovy Lhoty) a Daňka udal. Jak vyplývá z policejních protokolů, o jiných členech Světlany v Božicích neměla StB v té době naštěstí ani potuchy.
Daňkovi se za pomoci A. Švarce, Sv. Župky, L. Smrčka, J. Kudličky, B. Paděry a Fr. Smetany podařilo zatčení uniknout. Týden se skrýval na božické Kolonii u L. Smrčka a pak ve spolupráci s A. Švarcem a J. Kudličkou odjel z Božic do Znojma. Odtud se mu po několika dnech ve spojení s A. Slabíkem, B. Slavíkovou a K. Kostelkovou podařilo za pomoci F. Churého a J. Höfra přejít u Čížova hranice do Rakouska. Ještě 12.3.1949 večer hledali znovu útočiště u Daňka v Božicích světlanáři J. Matúš a Fr. Mana. Naštěstí unikli pozornosti StB a pěšky přes pole utíkali na nádraží do Hodonic a odtud nakrátko do bezpečí. Na polích za Božicemi zakopali veškeré písemnosti, které měli u sebe. Tyto dokumenty nebyly nikdy oficiálně objeveny. Po 60 letech už asi ani není naděje, že by svůj podzemní úkryt „ve zdraví“ přežily. Leda že by je už tenkrát někdo našel a ukryl, aby si nezpůsobil nepříjemnosti. Takže, kdo ví ...

Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

Mgr. Ladislav Nevrkla


 
Ukázka letáku Světlany a informace psané tajným („neviditelným“) inkoustem.