znak Božic
 Co se děje...
Rybníky, nebo mokřady?
Řada obcí na Znojemsku se pouští do rozsáhlých projektů spadajících do oblasti ochrany životního prostředí a ekologie a obnovuje nebo nově buduje rozsáhlejší vodní plochy – rybníky a vodní nádrže.
Postupují tak např. v Banticích, kde za finanční prostředky o milion a půl vyšší než jaké padly v Božicích na mokřad č. 2 za Fňukalovým, vybudují na hranicích katastru s Těšeticemi nedaleko nového koupaliště nový hektarový rybník. Další rybníky mají vzniknout ve Štítarech, Tvořihrázi, u Bítova či na Purkrábce.

V Božicích bývaly v minulosti rybníky na řece Jevišovce. Na mapách z roku 1790 a 1824 najdeme mezi Lechovicemi a Hrušovany šest velkých rybníků, z toho v blízkosti Božic dva – první v dnešním lužním porostu mezi Boroticemi a hájenkou u odbočky do Zámlýní (trať Mokřidla) a druhý pod terasami (trať Na Rybnících), Za Kolonkou k hrušovanskému nádraží pak byly další tři velké rybníky. Šestý rybník ležel mezi Lechovicemi a Boroticemi. Všechny tyto rybníky v průběhu 19. a 20. století zanikly. Místo nich vznikla soustava 3 – 4 hektarových rybníků na Příčním (dříve Petrovickém) potoce. Pouze jediný z nich – Božický rybník – však leží na božickém katastru. Na jeho přítoku přibyla v 80. letech 20. stol. akumulační závlahová nádrž, vybudovaná v místech družstevního rybníka z konce 50. let.

V posledních 15 letech se naše obec zaměřila na budování mokřadů. Rozsáhlý mokřad navazující na lesopark nazvaný Niva pod Božicemi vypadá – je-li udržovaný - docela pěkně. Nedávno dokončený mokřad u Božického potoka se momentálně změnil v jednolitou vodní plochu, takže náhodný návštěvník ani nepozná, že by se mělo jednat o nějaký netradiční krajinný prvek. V přirozený mokřad se pak proměnila podmáčená plocha za mysliveckou klubovnou. Možná, že právě tento poslední případ je cestou do budoucnosti. Když už mokřad, tak vytvořený s minimálními náklady přirozenou cestou. Tak jako slanisko kousek za Jaroslavicemi v sousedním Rakousku na katastru obce Seefeld-Kadolz.
Vše dokládá několik fotografií.

Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

Ladislav Nevrkla


 
Slanisko v Seefeld-Kadolzi v Rakousku
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Nový mokřad za Zifčákovým a Čeleďovým
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Mokřad Niva pod Božicemi
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Mokřad Niva pod Božicemi
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Zaplavené pozemky za mysliveckou klubovnou
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Zaplavené pozemky za mysliveckou klubovnou
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Zregulované koryto Jevišovky
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Historická mapa Božic a okolí z r. 1790
Pro zvětšení klikněte na foto.