znak Božic
 Co se děje...
Historie: O konci války, o odboji a tak, díl I.
Nejdříve zpráva z tisku: Historici vědí, že pamětníci jsou obecně velmi nespolehlivými zdroji, psané prameny většinou zachycují skutečnost mnohem přesněji. Konzument (čtenář, posluchač, divák) si však žádá jednoznačné soudy a charaktery a historici (i novináři a publicisté) mu často vycházejí ochotně vstříc.

Podívejme se na několik případů, které souvisejí s Božicemi a které jsou (nebo taky nejsou?) přímo učebnicovou ukázkou výše uvedených tezí.

Dnes příběh první: Zajatecké tábory v Božicích
Nejprve několik vět o tom, co víme. Písemný historický pramen prakticky žádný, nepočítám-li mezi ně dvě publikace, které vznikly na základě vzpomínek pamětníků v 90.letech minulého století, a jeden strohý údaj na webu. Z tohoto nepatrného množství údajů se pokusím ve stručnosti zrekonstruovat stěžejní události tohoto období.

V údajích o zajateckých, koncentračních a pracovních táborech v období II.světové války na Znojemsku uvedených na stránkách Klubu vojenské historie se mj. uvádí:
Božice - Possitz (Znojmo), 2 x zajatecký tábor Kolonie dvora Hoja, od r.1940 10 Srbů a snad i Belgičanů.

Jaroslavice - Joslowitz (Znojmo) Koncentrační tábor (KT) pro maďarské židy. Červen 1944 - 8.2.1945, Ženy (Ž), pracoviště Josef Smrcka Znaim, regulace řeky. Graf Spee, Gutbesitzer, zemědělské práce.

Mackovice - Moskowitz (Znojmo) KT pro maďarské židy. Muži (M), Ž, Děti (D). Červen 1944 - březen 1945 podle výpovědi vězně. Pracoviště DAG (Deutsche Ansiedlungsgeselschaft). Zemědělské práce.

Litobratřice - Leipertitz (Znojmo), zajatecký tábor; Č.p.110, od r. 1940 do března 1945 40-100 Francouzů, Rusů,Belgičanů,Poláků a Jugoslávců. Tábor doplňován ze zajateckého tábora Olbramovice. V březnu 1945 byl evakuován do Znojma.

Pravice - Probitz (Znojmo), KT pro maďarské židy, Ž. Od 6.7.1944 do 18.10.1944. Zemědělské práce na statcích Hermanna Humbolda.

Hodonice - Hödnitz (Znojmo), zajatecký tábor; Mlékárna Walter č.p.204, od r.1941 25 Belgičanů a Holanďanů a od r.1942 95 Francouzů.

Hrušovany nad Jevišovkou - Grusbach (Znojmo), koncentrační tábor;

Další údaje viz http://www.kvh.estranky.cz/stranka/zajatecke-a-koncentracni-tabory

A právě u Božic jsem při přípravě materiálů pro publikaci Božice, České Křídlovice 1225 – 1995, vydáno v Božicích 1995, zjistil ještě další podrobnější údaje, které bych rád připomněl.

Tak za prvé – sdělení, že „2 x zajatecký tábor Kolonie dvora Hoja“ se pravděpodobně vztahuje ke dvěma budovám, o nichž se zmíňuji dále.
A za druhé: Život české kolonie v Božicích byl po Mnichovu 1938 obtížný. Česká menšinová škola (dnes ZUŠ) byla zavřená a stala se sídlem Hitlerjugend. Školou povinné děti byly odstěhovány k příbuzným do vnitrozemí, odstěhovaly se i některé rodiny (Smrčkova, Jandova, Pavlíkova, Josefa Zatloukala a po smrti Aloise Zatloukala i vdova Hermína s dětmi). Opuštěné usedlosti obsadily německé rodiny. Správcem Pavlíkova statku se stal Němec Fröhlich. Na polích a ve stájích pracovali zajatci, především Poláci. Část Pavlíkovy sýpky na křižovatce v Božicích (dnes firma Míča) byla upravena jako tzv. lágr pro zajatce. Přechodně zde pobývali Poláci, Francouzi, Srbové a Belgičané. Na práci byli denně přidělováni sedlákům v obci a již zmíněnému správci statku Hoja.
Zvláštní určení měla bývalá budova pro pěvecký sbor (dnes již nestojící) v Českých Křídlovicích nedaleko bývalé hasičské zbrojnice. Zde prodělávaly tzv. karanténu ukrajinské dívky, jež byly v obci totálně nasazeny. Po této „proceduře“ byly přidělovány do rodin na práci.
Také v budově někdejší cihelny u nádraží (pozdějšího sídla Lesní správy) bylo ubytováno asi 20 Ukrajinek, které chodily do vsi na zemědělské práce. Někdy počátkem dubna 1945, když se fronta již blížila, měly být odsunuty. Válečná situace však byla už taková, že ani úřady nevěděly, jak to nejlépe provést. Když se to dozvěděli čeští kolonisté, rozhodli se, že si každý vzal jednu nebo dvě na své hospodářství. Počítalo se s tím, že po přechodu fronty se budou moci snáze vrátit domů. Tak se také po válce stalo.


Připravil Mgr. Ladislav Nevrkla

Foto autora


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

 
Na svahu nad domem Černých stávala budova německého pěveckého sboru (později sloužila potřebám myslivců)
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Budova bývalé sýpky byla od roku 1940 zajateckým táborem.
Pro zvětšení klikněte na foto.