znak Božic
 Co se děje...
Poločas rozpadu: Jak dál v místní samosprávě?
V našem miniseriálu se dnes zastavím u současné aktuální otázky: Jak dál?
Vítězství předvolební koalice Nestraníci pro Božice (4 mandáty) a Volba pro Božice (rovněž 4 mandáty) vytvořilo v říjnu 2006 zcela nečekanou povolební situaci.
Jak se velmi záhy ukázalo, řada protagonistů smutného divadelního představení byla připravena na leccos, ale že by Volba pro Božice (mgr. Nevrkla, J. Kudlička, ing. Leisser a J. Fojtíková) získala 4 mandáty stejně jako vítězné uskupení Nestraníci pro Božice (K. Hala, dr. Leisser, ing. Klíč a dr. Fila)? Panická hrůza zachvátila zejména ty členy Nestraníků pro Božice, kteří se již před volbami domluvili s lídry dalších kandidujících stran dr. R. Barákovou a ing. Zd. Čurdou na povolební šachové rošádě: ing. Čurda se přesune z postu starosty na pozici místostarosty a starostou obce si uvedení představitelé s podporou několika dalších zastupitelů zvolí ing. Klíče.
Voliči však rozdali karty trošku jinak, a tak těmto zákulisním intrikám nezbylo, než vzniklou situaci řešit kategoricky: My navrhujeme na post starosty obce ing. Klíče. Ve hře byla ještě jedna varianta s podmínkou. I ta však díky některým zástupcům Nestraníků pro Božice vzala za své. Připravovaný scénář se rozpadl a protože Karel Hala jasně odmítl nabízenou funkci místostarosty i místo v radě, byl k vládnutí přizván Ivan Hudec.
Vše, co následovalo potom, bylo již v režii vládnoucí skupiny, která nebyla schopná učinit ani to minimální vstřícné gesto, aby třetině zastupitelstva umožnila ovládnout kontrolní výbor! Místo toho byla do jeho čela postavena členka rady dr. R. Baráková. V čele finančního výboru působí dr. J. Leisser. Oba dva pak zůstali též členy dozorčí rady Břežanské dopravní společnosti, s.r.o. Nový člen rady Ivan Hudec se stal předsedou komise životního prostředí a zůstal zástupcem obce ve školské radě při ZŠ a MŠ Božice. Ruská ruleta se mohla začít roztáčet.

Na poslední zasedání zastupitelstva 23.10.2008 jsem si připravil jedinou otázku: Co nám (jako opozici) nabízí vládnoucí koalice na druhou polovinu volebního období? Naivně jsem aspoň tentokrát očekával nějaké velkorysé gesto. Když jsem však při vlastním jednání vnímal tu nevstřícnou, dusnou atmosféru, ani jsem tento dotaz nevznesl. Obávám se, že by nebyl pochopen.

Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

Připravil Mgr. Ladislav Nevrkla