znak Božic
 Co se děje...
Světlana 33: Nechte aspoň tu desku aneb kauza Božické pomníky podruhé!
Nejasnosti, které celospolečensky panují kolem některých historických událostí (a patří k nim i případ Světlana) by nám neměly zatemňovat mozek. U historických událostí platí, jestli se staly, nebo ne, jestli jsou známy konkrétní osoby, které do nich byly vtaženy, nebo ne a nakonec i aktuální politická vůle, nebo ne.
V případu Světlana zůstává několik „bílých“ míst, které se zatím nepodařilo spolehlivě zaplnit a které jsou předmětem bádání. Nic to však nemění na skutečnosti, že události z let 1949 – 1951 patří k Božicím stejně neodmyslitelně jako třeba rozhodnutí o postavení penzionátu Maria Hilf (kláštera) nebo založení české Kolonie. Tak jako to neměl v letech 1891 - 1893 prelát Max Mayer jednoduché, aby prosadil postavení takové monumentální stavby na svažitém pískovcovém terénu (včetně jeho zafinancování), neměli to jednoduché Češi, kteří se dobrovolně rozhodli obnovit a posílit český živel v poněmčeném příhraničí po roce 1918, tak to taky neměli jednoduché lidé, kteří nesouhlasili se způsobem a formou, jakou měly být v naší zemi budovány „lepší zítřky“ po roce 1948.
Měli bychom mít na zřeteli, že v odbojové organizaci Světlana se nespojili pouze lidé politicky orientovaní od středu doprava, ale ve značné míře patřili k organizátorům lidé od středu doleva, včetně členů KSČ. Většina bývalých partyzánů byla levicového smýšlení a to, co programově chtěli, byla lidová demokracie „jugoslávského“ (rozuměj titovského) střihu. S povolením soukromého podnikání menšího rozsahu (hlavně ve službách a obchodě, malovýrobě a v zemědělství a se samosprávnými radami pracujících), ale na druhé straně se státní garancí klíčových oblastí. V Československu budovaný totalitní režim gottwaldovského socialismu (komunismu) byl plně podřízen stalinistickému modelu z tehdejšího Ruska (SSSR). Proto je padesát let „lidové demokracie a socialismu“ v Československu nejen bojem mezi klasickou politickou pravicí a levicí, ale taky bojem mezi liberálně se tvářícím „socialismem s lidskou tváří“ a „dogmatickým komunismem“. Kdo kam patřil na této pomyslné škále, to se neodvažuji třídit. Každopádně známé heslo „soudruh soudruhovi vlkem“ bylo v našich podmínkách naplněno až po okraj.
Jak ale píše prezident Václav Klaus ve své nejnovější knize: „Na podstatě nemravnosti tohoto násilnického režimu to nic nezměnilo. Zástupy žen a mužů, kteří u nás za střet s komunistickým režimem zaplatili životy či mnohaletým vězněním, jsou neodpustitelnou vinou. Nepřímo byly odsouzeny i jejich rodiny. Odbojových činů či riskantních projevů nesouhlasu bylo mnoho a všechny si zaslouží uznání a obdiv. V některých etapách totality se popravovalo, v jiných „nespolehliví“ a jejich děti a rodinní příslušníci „jen“ nesměli studovat či pracovat podle své kvalifikace a představy.“ A do jaké míry byla Světlana „infikována“ spolupracovníky StB a jak se StB dařilo do struktur Světlany pronikat, to nechť odhalí svým bádáním renomovaní profesionální historici. To nejsem ani já, ani dr. Pospíšil. My můžeme jenom v bádání pomoci. Už třeba tím, že se budeme zabývat nějakými dílčími událostmi, které se k dané problematice vážou.
A teď zpátky k úvodní myšlence: Postavit členům Světlany pomník nebo alespoň pamětní desku!? Vedoucí představitel znojemské (božické) Světlany přímo v Božicích padl, další božičtí členové a spolupracovníci byli postupně zatčeni, více jak rok a půl (někteří více jak dva roky) drženi ve vazbě v Uherském Hradišti, vyslýcháni (jak asi?) a nakonec v procesu v červnu 1951 odsouzeni k vysokým trestům (od 25 let do dvou), které si v různé výši tvrdě odpykali v žalářích a v pracovních táborech. Jeden z nich v komunistickém vězení dokonce zemřel.
Kdo má právo soudit jejich činy? Myslím si, že nikdo z nás toto právo nemá. Je to svým způsobem podobné jako s nešťastným pomníkem rudoarmějcům v Králově Poli. Má právo tento pomník na svou existenci, když byl hned po válce postaven jako výraz díků padlým, i když tam dneska nemůžeme najít žádné kosti? Diskutovat můžeme o symbolice a jiných okolnostech, ale asi ne o samotném pomníku. Puntičkáři si vždycky své zdůvodnění najdou, uniká jim ale smysl. Smysl obětí a smysl činů. A tak je to i u nás v Božicích.
V minulém století byly v naší obci odstraněny, pokud vím, tři pomníky: pomník císaře Františka Josefa I. (kde přesně stál, nevím, z jediné dochované fotografie se zdá, že přes silnici naproti kostelu), pomník německých padlých z obou světových válek v Božicích (jeho části se po obci ještě dnes najdou) a kontroverzní pomník k 30. výročí osvobození. Všechny tyto pomníky by asi měly stát. Zatím byl znovu postaven jenom ten poslední. Byl aktuálně doplněn o pamětní desku a umístěn na jiné místo (božickými Němci považované za tajemné, čarovné, jaký to paradox dějin!).
Mohli bychom v našem současném století taky přispět k tomu, že nebudeme pomníky (a jiné památky) jenom odstraňovat (nebo je nechávat chátrat, až spadnou samy, jako některé kapličky a kříže), ale taky se zasadíme o to, že si důležité události, které zůstanou trvale s naší obcí spojené, připomeneme pomníkem novým. Nejvhodnější místo pro jeho umístění by bylo před bývalou masnou, kde přímé události spojené se Světlanou vrcholily. Nebo – zatím – aspoň pamětní deskou. Nejvhodnějším místem pro ni by byla budova obecního kina Marta. Její tehdejší majitel byl oním padlým velitelem Světlany.
Tak jsem sám zvědav: Zvítězí rozum a cit, nebo falešné puntičkářství a zbabělé kličkování?

Na fotografiích jsou pomníky, které ze svých původních míst zmizely. Jeden už se vrátil ...


Ladislav Nevrkla


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.