znak Božic
 Co se děje...
Putování 8: Karlův zámek
Tento zámek, který bych Vám chtěl nyní představit, je skutečnou perlou mezi českými památkovými objekty. Každého návštěvníka uchvátí svou jedinečnou krajinnou polohou na břehu jezera, okouzlí romantickými interiéry s bohatými sbírkami a neméně zaujme i svými dějinami, které se prolínají s nejvýznamnějšími milníky české a evropské historie.
Ačkoli přesné datum založení není známé, je přesto jisté, že zde na vysokém ostrohu již počátkem 13. století stála pevnost, která sloužila k ochraně obchodní stezky a vybíralo se clo z plavby po řece, nad kterou tato pevnost stála. Tak to alespoň dokladují první dochované archivní zprávy. Na přelomu 13. a 14. století byla tato pevnost přestavěna a rozšířena na pevný gotický hrad, který pak sloužil jako jeden z četných opěrných bodů a správních center královské moci. V rukách českých králů zůstal tento hrad až do roku 1357, kdy jej Karel IV. udělil do manství svému kancléři Dětřichu z Pordic. Od té doby se zde vystřídala dlouhá řada majitelů, z nichž někteří zde zanechali svou stopu, výraznou nejen z hlediska historického, ale i stavebního. Významnými vlastníky byli např. Zmrzlíkové ze Svojšína, dále Švamberkové, Eggenbergové a Schwarzenbergové, kteří drželi tento již zámek až do roku 1948, kdy jim byl ve jménu nových komunistických pořádků s celým panstvím zabaven.
Tento zámek je obklopen rozsáhlým anglickým parkem, jehož základy položila manželka maršála Karla Filipa Schwarzenberga, kněžna Marie Anna, rozená hraběnka z Hohenfeldu. Z původní rozlohy parku 180 ha se dochovalo 140 ha, zbytek byl zatopen vodou jezera. Jen napovím, že současní majitelé, rod Schwarzenbergů, kterým byl zabavený majetek po listopadu 1989 vrácen, mají poblíž tohoto zámku i svoji známou hrobku.
Název jezera, který jsem schválně zamlčel, Vám jistě nebude moci zabránit, abyste poznali jeden z našich nejznámějších a nejkrásnějších zámků.


Karel Kučera

Foto autora


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.