znak Božic
 Co se děje...
Světlana 17: Přechod do Rakouska
Daňkův odchod do Rakouska jsem popsal již dříve v kapitolách 6 a 7. Získal jsem však další materiály, které jeho první útěk v březnu 1949 doplňují a upřesňují.
Jedno je třeba uvést úvodem. Hektická doba několika březnových dní roku 1949 zatím neumožňuje úplně na den přesně identifikovat jednotlivé akce. Ve výpovědích jednotlivých účastníků jsou drobné odchylky, které jednou zcela určitě upřesníme a zdokumentujeme. Nyní se ale znovu projdeme po stěžejních událostech tehdejší doby.
Pokus o zatčení Daňka před polednem 11.3.1949 skončil neúspěchem StB. Varovaný Daněk se ukryl nejdříve u Župků (na Thavonovém), a když viděl, že se k domu blíží StB unikl přes zahradu a zadní cestou na Kolonii. Zde ho ukryl rolník Ladislav Smrček, rovněž člen Světlany. Daněk se zde (a jak jsem zjistil i na jiných místech) setkal s předními členy božické Světlany J. Kudličkou, A. Švarcem a B. Paděrou. Všichni mu (podle pozdějších policejních výpovědí) schvalovali útěk do zahraničí, neboť věřili, že se tak podaří činnost organizace utajit. O zprostředkování útěku požádal Daněk A.Švarce. Švarc tak učinil prostřednictvím svého bývalého kolegy Ferdinanda Churého, s nímž sloužil v letech 1945 – 1947 ve Vidnavě. Churý pracoval od roku 1947 na Národním pozemkovém fondu ve Znojmě. Churý domluvil přechod do Rakouska se svým bývalým kolegou Josefem Hoferem ze Šumvaldu (dnes Šumná), s nímž před časem sloužil v Pavlicích, okres Znojmo, a který byl v roce 1949 zaměstnancem Katastrálního úřadu ve Znojmě.
Přibližný nástin událostí 11.3.1949 – 22.3.1949 by mohl vypadat asi takto:
11.3.1949: Neúspěšný pokus StB o zatčení A. Daňka v Božicích; Daněk se ukrývá nejdříve u Župků (na Thavonovém) a poté na Kolonii u rolníka L. Smrčka.
12.3.1949: A. Daněk navštěvuje před půlnocí A. Švarce v jeho bytě v Č. Křídlovicích a žádá ho o zprostředkování odchodu do zahraničí.
13.3.1949: A. Švarc kolem 9 h telefonuje svému známému F. Churému a žádá ho o návštěvu.
14.3.1949: A. Švarc jede do Znojma a navštěvuje F. Churého v jeho bytě; informuje ho o situaci v Božicích.
Asi 15.3.1949: Odpoledne přijíždí F. Churý na Švarcovu telefonickou žádost do Švarcova bytu v Č. Křídlovicích; Churý slibuje pomoc a domluvu s J. Hoferem, který převádí lidi do Rakouska.
Asi 16.3. 1949: Kolem 23 h se A. Švarc schází s A. Daňkem v Daňkově sklepě v Božicích a informuje ho o aktuální situaci.
Asi 17.3. (nebo 18.3.)1949: F. Churý přijíždí kolem 19 h ke Švarcovi do Č. Křídlovic. Sděluje mu, že přijíždí pro Daňka. Churý odchází sám na božické nádraží. Daněk je informován Švarcem o odjezdu. Ještě za součinnosti J. Kudličky se Daněk vydává sám přes pole a lesy na božické nádraží. Na kole odjíždí na nádraží i A. Švarc a čeká zde s F. Churým na A. Daňka. Daněk přichází asi 10 minut před odjezdem vlaku v gumovém plášti a s kufříkem. Švarc oba dva představuje a sám urychleně odjíždí, aby nebyl spatřen v jejich společnosti.
Asi 18.3. (možná 19.3.)1949: Churý kontaktuje Hofera a žádá ho o setkání večer v 21 h v dnešních zahrádkách na kraji Znojma (směrem na obec Kasárna). Hofer přijíždí na určené místo. Zde na něj čeká Churý s neznámým asi 30-ti letým mužem střední štíhlé postavy v gumovém plášti a s aktovkou.

Později o následujících událostech J. Hofer vypovídal: „Churý mě požádal, abych ho vzal s sebou domů a schoval ho do zítřka, že si pro něj přijde. Vzal jsem neznámého muže na motocykl a odjeli jsme nad Šumvald do opuštěné hájenky. Tam na seníku se muž ukryl.“
Jak později J. Hofer zjistil, tímto neznámým mužem byl prchající hostinský Antonín Daněk z Božic.
Ve své Svědecké výpovědi pořízené v Austrálii dne 5.6.2001 uvádí Bedřiška Došlíková (v té době Slavíková, ve Světlaně „poručice Jarmila“), které se podařilo při neúspěšném pokusu o zatčení A. Slabíka v jeho domě v Komořanech dne 10.3.19949 v podvečer v nestřeženém okamžiku vyskočit ze Slabíkova domu oknem a uprchnout (a po cestě ještě varovat svého švagra A. Slabíka, který se právě pěšky vracel domů) i toto svědectví: „Když bylo všechno zařízeno k přechodu, jeli jsme (Slavíková a Slabík) taxíkem v noci do Znojma k F. Churému, který spolupracoval s CIC pod značkou M2. Tam jsme dva dny čekali na další – K. Kostelkovou a A. Daňka – kteří měli jíti s námi. Dne 22.3.1949 pozdě odpoledne jsme jeli taxíkem s F. Churým k místu našeho přechodu.“
O vlastním přechodu do Rakouska uvádí J. Hofer: „Sešli jsme se v malém lese před vesnicí Onšov. Churý tam čekal se Slabíkem, Bedřiškou a prof. Kostelkovou.“ Hofer s prof. Kostelkovou šli vepředu, ostatní šli asi 30 m za nimi. Když přišli asi 30 m před hranice, tj. k řece Dyji, upozornil je Hofer na hranici a ukázal jim, ve kterém místě mají přejít. Rozloučili se, Churý s Hoferem počkali, až uprchlíci přešli řeku, a pak se vrátili domů.

Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

Připravuje Mgr. Ladislav Nevrkla


 
Bezpečný úkryt našel A. Daněk v zadním traktu Smrčkova domu
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Prostřední z těchto sklepů patřil A. Daňkovi
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Originální plánek přechodu skupiny A. Daňka do Rakouska
Pro zvětšení klikněte na foto.