znak Božic
 Co se děje...
Světlana 20: Světlana a policisté
Nic nedokládá absurditu doby a zmanipulovanost a účelovost politických procesů z počátku 50.let lépe než příběhy členů bezpečnostního sboru v případu vlastenecké organizace Světlana.
Příběh jedné z vůdčích osobnosti Světlany praporčíka Antonína Švarce, zástupce velitele stanice SNB v Českých Křídlovicích, jsem podrobněji popsal v několika úvodních dílech. V soudním procesu se Světlanou však figurují ještě další dva představitelé, a to velitel stanice vrchní strážmistr Antonín Nevídal a šstržm. Karel Diviš. Jak se později ukázalo, bylo spojení všech tří příslušníků SNB se Světlanou velice různorodé, výše udělených trestů v následném procesu však byla exemplární.
A. Švarc se dostal do kontaktů se Světlanou koncem února 1949, a to díky řezníku Fr. Smetanovi, který ho kontaktoval na plese v Jiráskově domě dne 25.2.1949 a druhý den mu předal několik letáků Světlany-Jarmily. Velitel znojemské (v té době převážně božické) skupiny Světlany A. Daněk byl zpočátku vůči členům SNB rezervovaný a nedůvěřivý. Jedním z možných důvodů bylo zabavení Daňkova samopalu na pokyn velitele stanice A. Nevídala (viz níže) i to, že na něj A. Švarc v roce 1947 podal dvakrát trestní oznámení. Švarce si však Daněk vytypoval a nabídl mu, aby se stal členem Světlany a dokonce i jedním z jeho zástupců. Švarc se poté zasloužil rozhodující měrou o včasné varování Daňka před zatčením a ve spojení se svým bývalým kolegou Ferdinandem Churým ze Znojma i o Daňkův bezpečný přechod do Rakouska. Po Daňkově smrti se pak stal neformálním velitelem božické Světlany, a to až do svého zatčení 12.6.1949.
To A. Nevídal byl v docela odlišné situaci. K četnictvu nastoupil v roce 1936, postupně dosáhl hodnosti vrchního strážmistra a stal se velitelem křídlovické stanice SNB. Po únoru 1948 vstoupil do KSČ a zapojil se do veřejného života v obci. Když se pak objevily v noci z 24. na 25.2.1949 v obcích Božice a České Křídlovice „protistátní letáky“, shromáždil je a odeslal na velitelství StB v Mikulově. Zároveň však vypustil prostřednictvím předsedy KSČ v Božicích Ladislava Zvolánka fámu, že „SNB je protistátní skupině na stopě“. Podezření měl hlavně na nejvýraznějšího odpůrce komunistického režimu v obci Josefa Kudličku a jeho nejstaršího syna žijícího v Brně. V té době se Nevídalovi svěřil funkcionář MNV a obchodník Jaromír Zelníček, že si u něj Daněk schoval samopal z dob své partyzánské činnosti, neboť prý jsou partyzáni pronásledováni a zatýkáni a on se obává, aby u něj nebyl samopal nalezen. Nevídal poslal Švarce, aby samopal zajistil. Dne 7.3.1949 konal Nevídal společně se Švarcem kontrolní obchůzku, při níž zjišťoval, zda se v obci opět neobjevily nějaké letáky. K večeru dorazili na Kolonii k rolníku Leopoldu Pavlíkovi. Pavlík měl již informace od J. Kudličky a sondoval, co je pravdy „o zjištěné stopě“. Navíc upozornil Nevídala, že situace je vážná, že se připravuje státní převrat a že je třeba o všem mlčet. Navíc Nevídala informoval o návštěvě Daňka a dvou neznámých mužů (Matúše a Many z Valašska) u něj na statku před několika dny. O průběhu návštěvy u Pavlíka informoval ještě tentýž večer Švarc J. Kudličku a ten pověřil L. Pavlíka, aby znovu druhý den varoval Nevídala před prozrazením. Nevídal si zavolal J. Kudličku k výslechu a sdělil mu, že žádné informace nikam nepodá, ale ať této činnosti zanechá.
Události z 11.3.1949 musely být pro A. Nevídala šokem. Po neúspěšném pokusu tří příslušníků StB Znojmo zatknout A. Daňka informoval Švarc Nevídala o skutečném stavu věcí. Přesto se právě v této chvíli zachoval A. Nevídal velmi statečně a získané informace (podobně jako následné Švarcovy informace o Daňkově útěku a pobytu v Rakousku i o výhružném dopisu, který Daněk poslal jinému členovi SNB Ladislavu Máčkovi, který asistoval členům StB při pokusu o Daňkovo zatčení) si ponechal pro sebe a nehlásil je žádným bezpečnostním orgánům. A v této stresující situaci byl A. Nevídal (od 17.9.1948 řádný člen MNV) jednomyslně zvolen na zasedání MNV 26.3.1949 předsedou Místní rady osvětové a navíc též finančním referentem MNV. Byla to pro něj těžká schizofrenní situace, s níž se jen obtížně vyrovnával.
V noci z 11. na 12.5.1949 konal opět obchůzkovou službu v obci, kterou ukončil někdy v 1h po půlnoci. Když ulehl, zaslechl slabé zaklepání na okno a hlas, aby šel otevřít. Opatrně otevřel – za dveřmi stál J. Kudlička v saku a A. Daněk v hubertusu! Daněk, který byl právě podruhé doma z rakouského exilu a byl na cestě na pravické nádraží, odkud jel na krátkou návštěvu na Valašsko, chtěl vědět, co bude s jeho hostincem a je-li pravda, že má být jeho manželka z hostince vystěhovaná. Nevídal o této návštěvě rovněž pomlčel.
Nevídalův zdravotní stav se však zhoršil a jak je patrné ze zápisů zasedání MNV, Nevídal se od „volebního“ březnového zasedání již nikdy žádného dalšího zasedání MNV nezúčastnil a na schůzi nového MNV 17.11.1949 již není uváděn ani jako jeho člen. Je třeba dodat, že přihlášku do Světlany Antonín Nevídal nikdy nepodepsal. Přesto mu byl uložen jeden z nejvyšších trestů.
Štábní strážmistr Karel Diviš nesl svoje angažmá ve Světlaně ze všech členů SNB asi nejhůř. Možná i proto, že měl rodinu s dvěma velmi malými dětmi. Vyučený řezník a uzenář byl od roku 1942 ve službách četnictva, odkud v roce 1945 přešel k SNB. Sloužil na četnické stanici v Českých Křídlovicích až do roku 1949, kdy ze služeb SNB dobrovolně vystoupil a pracoval jako řeznický pomocník v n.p. Masna ve Znojmě. Po únoru 1948 vstoupil do KSČ, ale byl z ní v roce 1949 z jemu neznámých důvodů vyloučen. Dne 11.3.1949 byl Švarcem informován o události spojené s pokusem o Daňkovo zatčení. Členem Světlany se stal až po Daňkově smrti, asi 17.5.1949, kdy podepsal A. Švarcovi na stanici SNB přísahu a byl Švarcem vyslán jako spojka za V. Jeřábkem do Borotic s dopisem a zpětně tlumočil odpověď. Ještě jednou zafungoval jako neúspěšná spojka Švarc – Kudlička, ale to asi bylo vše. Pravděpodobně po zatčení Švarce 12.6.1949 opustil řady SNB, byl vyloučen z KSČ a nastoupil do znojemské masny. Zatčení, vazba, proces, odsouzení a věznění se podepsaly na jeho zdravotním stavu. Karel Diviš ve vězení zemřel.

Připravujeme:
Božičtí rolníci a Světlana
Kdo byl Herbert Němec?
Návraty Antonína Daňka
Sestry Slezákovy
Role Antonína Raušera, Josefa Smetany a Josefa Daňka
Automobil dr. Leissera
Daňkova smrt
Borotičtí a lechovičtí světlanáři
Agenti StB mezi členy Světlany


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

Mgr. Ladislav Nevrkla


 
Antonín Švarc
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Antonín Nevídal
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Karel Diviš
Pro zvětšení klikněte na foto.