znak Božic
 Co se děje...
Esej: Orli nelétají ve formacích
Před nedávnem se mi dostala do rukou kniha Cesty k úspěchu, trvalé hodnoty soustavy Baťa od profesora Milana Zeleného z nakladatelství Čintamáni (úkazku prvních 36 stran si lze i stáhnout). Kniha se snaží na základě myšlenek a citátů (převážně Tomáše Baťi) ukázat nadčasové principy, na nichž lze založit úspěšné podnikání. Tyto citáty jsou dále okomentovány a stručně rozvedeny autorem knihy. Rozhodně to nejsou recepty amerického typu „jak zbohatnout snadno a rychle“. Nejvíce mě zaujalo těchto sedm citátů (prvních šest patří Tomáši Baťovi, poslední je vypůjčen z jednoho z komentářů autora knihy):

1) Náš život je jediným předmětem na tomto světě, který nemůžeme považovat za své soukromé vlastnictví, neboť jsme ničím nepřispěli k jeho vzniku. Byl nám jen propůjčen s povinností odevzdat jej potomstvu rozmnožený a zdokonalený. (s.18)

2) Služba veřejnosti. (s.130)

3) Uchovejme si srdce otevřené pro poučení, ať přichází z kterékoli strany. Nikdo na světě není dost moudrý a neví všechno. Nepropadejme netýkavosti, odmítání poučení, přesvědčení, že nám není třeba vědět víc a učit se od každého. Snaha zlehčovat a snižovat ty, kteří jsou před námi, nám nepomůže nahoru, ale povede ještě k hlubšímu úpadku.(s.30)

4) Tak jako se ryba začíná kazit od hlavy, tak lze jen od hlavy začít s opravou.(s.46)

5) Strach je nepřítelem života a díla zbudovaná na strachu život poškozují. Díla užitečná rostou z důvěry.(s.50)

6) Ničeho jsem nenabyl lehce, každá věc mne stála nejtvrdší práci. Nehledejte lehké cesty. Ty hledá tolik lidí, že se po nich nedá přijít nikam.

7) Orli nelétají ve formacích. (s.50)

I díky těmto zásadám Baťa vybudoval úspěšnou firmu s celosvětovou působností. Někdo může namítnout, že to byla jiná doba a že dnes nelze tyto principy jednoduše aplikovat. Možná. Při pozornějším čtení však zjistíme, že tyto zásady jsou trochu staršího data a jsou (ať už vědomě nebo nevědomě) produktem židovsko-křesťanské tradice. V čem? Podívejme se na jednotlivé zásady z tohoto pohledu blíže:

1) Židé i křesťané uznávají svého Boha jako stvořitele, jemuž náleží vše, i naše životy. A že nemáme naše životy promarnit, o tom se dočteme např. v Lukášově evangeliu v podobenství o hřivnách (19,11-27). Každý se budeme zodpovídat z toho, zda jsme své „hřivny“ (schopnosti) nezakopali do země...

2) Služba je silně akcentována zejména v křesťanství, viz např. Ga 5,13: „Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.“

3) Tady mě napadá např. starozákonní kniha Přísloví. Moudrost je velkou ctností v židovství i křesťanství.

4) Toto je obecně platná zásada snad ve všech kulturách. V Bibli jsou vládnoucí vrstvy často terčem kritiky proroků se snahou o jejich obrácení a napravení.

5) Neboj se! Nebojte se! To je výzva, která se prolíná celým Starým i Novým zákonem. Bůh ji říká prorokům, Ježíš apoštolům.

6) Toto je pravda nejen v oblasti seberealizace, ale i v oblasti duchovní. Někdy je cesta důležitější než cíl a zkratka nás ochudí. „Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.“ (Mt 7,13-14)

7) Orli nelétají ve formacích – to je krásné obrazné vyjádření faktu, že každý z nás je jedinečný a každý máme v tomto životě jedinečné poslání. Na nás je poznat ho a řídit se jím. Těžko se to ale realizuje v hejnu hus. Tak jako Abraham musíme mít odvahu a vyrazit na cestu. „Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.“ (Iz 40,31)

Vzhledem ke kořenům, ze kterých Baťovy zásady vycházejí, si nemyslím, že by po uplynutí pár dekád přestaly platit. Jsou to zásady, na kterých lze postavit nejen úspěšné podnikání. Jsou to hlavně zásady, na kterých můžeme s úspěchem postavit naše vlastní životy.


PhDr. Ladislav Nevrkla

Foto autora


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky