znak Božic
 Co se děje...
Světlana 48: Příběh Antonína Raušera
Vzpomněl jsem si na to vlastně zase nedávno. Při přípravě dalšího dílu Světlany jsem narazil na jméno Antonín Raušer. Věděl jsem o něm, ale vzpomněl jsem si na (již zemřelou) paní Raušerovou, jak mě vyhledala někdy v polovině 90.let, když jsem začal v tehdejších Božických novinách publikovat první zmínky o odbojové organizaci Světlana a chtěla získat knihu J.A. Zemanové-Mazalové Budou-li mlčet oni, rozkvílí se kamení, o níž jsem se v našich novinách zmínil. V této publikaci se autorka, bývalá politická vězenkyně, pokusila zmapovat slovníkovým způsobem události dotýkající tzv. třetího odboje i jeho jednotlivých aktérů, především jednotlivých obětí politických procesů. Netušil jsem tenkrát, že pátrala po něčem konkrétním, že totiž pátrala po nějaké zmínce o svém zemřelém manželovi Antonínu Raušerovi. Teď jsem tedy na Antonína Raušera narazil ve vyšetřovacích materiálech znovu. A tak si dovolím publikovat dnes životní příběh bývalého božického občana Antonína Raušera.
V tzv. Operačním materiálu V-2670, Mapa I. Osoby v prozatimní vazbě případu Antonín Švarc a spol. ze dne 6.5.1950 je uvedeno 29 jmen osob, na něž bylo podáno trestní oznámení. Na 16.místě je uvedeno jméno Antonína Raušera.
Antonín Raušer pocházel (podobně jako řada jiných božických občanů) z obce Kloboučky, okres Bučovice, kde se narodil v roce 1928. Stolařem se nedoučil, neboť v roce 1945 se rodina odstěhovala do pohraniční obce Božice na Znojemsku. Zde společně s rodiči hospodařil na 65 měřicích polí. Jedenadvacetiletý Antonín chodíval poměrně často na návštěvu ke svému krajanovi a vzdálenému příbuznému Josefu Kudličkovi, který bydlel nedaleko. Ten se mu také po událostech 15.5.1949 (pokus o zatčení a smrt hostinského Antonína Daňka) svěřil s vážnou prosbou. Josef Kudlička totiž na přání zastupujícího velitele Světlany Antonína Švarce ukrýval doma dva automaty. Jeden mu donesl samotný Švarc (ten jej převzal od paní Daňkové, když Daněk uprchl v březnu do rakouského exilu) a druhý opatřil (asi) z Valašska další člen Světlany (a taky Kudličkův soused z ulice) Josef Neděla. Švarcův automat byl maďarský, částečně prorezavělý, ten od J. Neděly byl německý, bez zásobníku. Oba samopaly i s několika náboji ukryl Josef Kudlička doma.
V nejistých dnech po zastřelení A. Daňka požádal J. Kudlička Antonína Raušera, zda by oba samopaly ze skrýše u Kudličků vyzvedl a někde zakopal. To mu mladý Antonín přislíbil. J. Kudlička mu poté podrobně popsal místo, kde automaty ukryl. Ještě téhož večera se Antonín Raušer vypravil na určené místo u Kudličků. Obě zbraně i s náboji tam našel zabalené v pytli a odnesl je domů. Doma je pak ukryl pod trámy na půdě. O tom všem informoval další den J. Kudličku. Počátkem června 1949 navštívil A. Raušera bratr zastřeleného velitele Světlany hostinského A. Daňka Josef Daněk z Bantic. Oba mladíci se od vidění znali z Daňkova hostince. Josef chtěl po Antonínovi jeden ze dvou ukrytých samopalů, aby se ho pokusil opravit. A. Raušer mu ho tedy vydal. Druhý samopal byl u Raušerů zabaven při domovní prohlídce 10.3.1950. StB jej ve svém záznamu popsala následovně: „Jedná se o automat se zásobníkem, zn. PVA Orita, Md 1941, ráže 9 mm, č. 012576. Mimo toho bylo nalezeno 23 nábojů ráže 9 mm a 99 nábojů do ruského kulometu, ráže 7,9 mm.“
Antonín Raušer byl vyslechnut na svobodě. StB si ve svém protokolu poznamenala, „že mu bylo známo více o organizaci (myšlena Světlana-Jarmila, pozn. –lan-), nežli v protokolu udává.“ Ještě v žalobě státního prokurátora z roku 1950 se píše (s následným přeškrtnutím): „V polovině května 1949 ukrýval (J. Kudlička, pozn. –lan-) z popudu Švarcova ve svém domě po určitou dobu dva automaty s větším počtem nábojů, které pak předal do úkrytu dalšímu členu Světlany Raušerovi.“ Antonínu Raušerovi nebylo nakonec trestní oznámení „proměněno“ v žalobu a v procesu se Světlanou nebyl souzen. Přesto mu tyto události zcela určitě následující část života ztrpčily. Fotbal ale tři bratři Raušerové hráli výborně.


Připravuje: Mgr. Ladislav Nevrkla

Foto autora


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky