znak Božic
 Co se děje...
O vyhlášce a provizoriu
Rada obce Božice mi minulý týden připravila svými rozhodnutími skutečně dostatek podnětů, na které je nutno reagovat. Týká se to například opět předkládaného rozpočtového provizoria.

Zákonodárce předpokládal, že si každá obec vytvoří časově neomezeně použitelná pravidla rozpočtového provizoria. Jak jsem si již zvykl, obec Božice je výjimečná. My máme pravidla provizoria platná vždy čtvrt roku a tak musí zastupitelstvo každoročně schvalovat pravidla nová, přitom se však od loňských lišící jen v časové působnosti. Člověk nabývá dojmu, že radnici provizorní rozpočtování vyhovuje a provizorium každoročně nechává schvalovat jen proto, aby tu byl pocit posvěceného rozpočtového hospodaření.

Moje další výtka směřuje k nové obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích. Ze zákona je nutné, aby byla po schválení 15 dní vyvěšena a až poté je platná a zpravidla poté bývá dalších 15 dní legisvakance než je účinná, tzn. minimálně měsíc od schválení. Mimořádného prostředku zkrácení legisvakance se má užívat minimálně a pouze v nutných případech.

Co bránilo tomu svolat zastupitelstvo dříve, nebo tuto vyhlášku schválit na minulém zastupitelstvu? Vyhláška mění daňovou a poplatní povinnost občanů a patří k jejich právům být o tom informován co nejdříve a ne co nejpozději.

Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

Pavel Nevrkla