znak Božic
 Co se děje...
Nekompromisní diktát
   Povolební jednání o obsazení výborů zastupitelstva obce ukázala zásadní rozdíl v chápání zastupitelské demokracie v podání rady obce a Klubu zastupitelů Pro Božice. Zatímco zástupci Klubu se snažili o uzavření předběžné dohody na obsazení obou výborů, ze strany rady padaly kategorické soudy a nepřijatelné návrhy.
    Základní střet se vedl o účast členů rady obce ve výborech. Výbor má především funkci kontrolní (finanční kontroluje hospodaření obce a kontrolní kontroluje dodržování usnesení zastupitelstva) a tedy směřuje především ke kontrole činnosti rady obce.
    Pokud by radní přesto byli členy výborů (což bylo obsaženo ve všech návrzích rady!), museli by být předsedy těchto výborů, neboť není možné, aby řadový člen zastupitelstva předsedal svému funkčně vyššímu kolegovi (tento logický nesmysl rovněž obsahoval návrh rady)! Proto musel Klub Pro Božice (Hala, Nevrkla, Kudlička, ing. Leisser, Fojtíková) takový diktát rady jednoznačně odmítnout.
    Je skutečností, že v původním návrhu rada obce s účastí zástupců Klubu - ovšem bez jejich souhlasu - počítala v poměru 2:3 a 3:2. Na návrhy Klubu (původně 5:0, 5:0, poté 4:1 a 4:1) radní koalice neslyšela a celý ho odmítla a dále operovala se svým návrhem, ve kterém s účastí našich zastupitelů sice počítala, ale nijak ho dále s Klubem Pro Božice neprojednávala.
    Velkým zklamáním pro členy Klubu byla i neomluvená neúčast starosty obce na slíbené schůzce před zahájením schůze zastupitelstva dne 7.12.2006, na níž se mělo znovu jednat o návrzích obou stran. Je třeba zdůraznit, že Klub šel na schůzku připraven k výrazným ústupkům (0:5, 5:0). Rada obce se však rozhodla pro silové řešení a svoje návrhy na jednáních zastupitelstva 7.12. a 28.12.2006 prohlasovala. V čele obou výborů tak stojí opět členové rady obce! Co zbylo na opozici, je všem, kdo chtějí vidět, docela patrné.
    Zastupitelstvo obce může kdykoli své rozhodnutí změnit, chce to však vůli obou stran jednat, ne diktovat!