znak Božic
 Co se děje...
Aktuálně: Schválení dotace
5. ledna 2010 ministr životního prostředí schválil žádost Obce Božice o dotaci na zateplení budov základní školy a I. mateřské školy. Podstatou opatření investice je snížení energetické náročnosti těchto budov, především s ohledem na klimatizaci výukových prostorů.
Celkové předpokládané náklady činí 14 004 000 Kč, z toho dotace z fondu Evropské unie a Státního fondu životního prostředí ČR je ve výši 8 866 000 Kč, tedy 63,3%. Realizací investice dojde k celkovému zateplení obvodových zdí budov, výměně oken a dveří a zateplení stropů. V současné době se bude připravovat zadávací řízení na dodavatele stavby, způsoby financování a rozhodovací proces v obecních orgánech. (Zpráva Obce Božice).

Žádost o dotaci přijalo zasedání zastupitelstva v roce 2009 jednomyslně. Z obecní pokladny bude na tuto akci vydáno nejméně 5 milionů 138 tisíc Kč.


(lan)


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky