znak Božic
 Co se děje...
Ještě k výsledkům voleb (Psáno pro Noviny Niva č. 1/2007)
   Na 3. zasedání zastupitelstva obce 28.12.2007 byla dovršena jedna etapa volebního a povolebního vývoje v obci. Přinášíme zde souhrnný přehled výsledků.
    Vítězem voleb se stali Nestraníci pro Božice, kteří získali celkem 1839 hlasů a 4 mandáty. Členy zastupitelstva se stali Karel Hala (s největším počtem hlasů v obci, 295), dr. Josef Leisser, ing. Miroslav Klíč a dr. Josef Fila. Z řad těchto zastupitelů byli do orgánů obce zvoleni: ing. M. Klíč starostou, dr. J. Leisser členem rady obce a předsedou finančního výboru a dr. J. Fila členem finančního výboru. Na druhém místě skončila Volba pro Božice se ziskem 1625 hlasů a rovněž 4 mandáty. Členy zastupitelstva se stali: mgr. Ladislav Nevrkla, Jan Kudlička, ing. Jaromír Leisser a Jaroslava Fojtíková. Z těchto zastupitelů nebyl nikdo zvolen do žádné funkce v orgánech obce, tj. ani do rady, ani do výborů, ani do komisí.
    Třetí pozici obsadilo SNK za trvalé rozvíjení občanské vybavenosti. Získalo 1 300 hlasů a 3 mandáty pro dr. Růženu Barákovou, Svatavu Barákovou a mgr. Jana Peterku. Ten se ještě před ustavujícím zasedáním zastupitelstva svého mandátu vzdal a jeho místo zaujala dr. Marcela Hnízdilová. V orgánech obce zastávají funkci členky rady a předsedkyně kontrolního výboru (dr. R. Baráková), předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti (S.Baráková) a členky finančního výboru (dr. M. Hnízdilová).
    Na čtvrtém místě skončilo SNK za zlepšení životního prostředí a rozvoj obce. Získalo celkem 1 019 hlasů a 2 mandáty. V obecních orgánech získali funkci místostarosty a člena rady obce (ing. Zdeněk Čurda) a funkci člena rady obce a předsedy komise životního prostředí (Ivan Hudec). Pátou v pořadí byla strana Za trvalý rozvoj obce (794 hlasů, 1 mandát pro Jindřicha Solaře, člena kontrolního výboru) a šestou KSČM (730 hlasů, 1 mandát pro Jana Kapaňu, člena komise životního prostředí).
    Společným kandidátem Volby pro Božice a Nestraníků pro Božice na post starosty se po složitých povolebních jednáních stal Karel Hala. Jeho protikandidátem se stal ing. Miroslav Klíč, který byl rovněž zvolen na kandidátce Nestraníků pro Božice. Starostou obce byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva zvolen ing. M. Klíč.
    Podobně (ve prospěch spojenectví SNK za trvalé rozvíjení, SNK za zlepšení ŽP, strany Za trvalý rozvoj, KSČM a části Nestraníků pro Božice) dopadlo i hlasování o dalších funkcích v orgánech obce, takže pět členů zastupitelstva, kteří nebyli zvoleni do žádné funkce (tj. do rady obce, do finančního či kontrolního výboru a do komisí rady obce) poté vytvořilo společný Klub zastupitelů pro Božice - KZPB (K. Hala, mgr. L. Nevrkla, J. Kudlička, ing. J. Leisser, J. Fojtíková) a přešlo do opozice.
    Členové Klubu KZPB se pravidelně scházejí a zabývají se současnou situací v obci. Projednávány jsou i požadavky a názory občanů. Ty závažné poté předložíme v písemné nebo ústní podobě k projednání zastupitelstvu či radě obce. Podrobnější informace o volebních a povolebních jednáních, úplných výsledcích voleb včetně tabulek a přehledů a aktuální zprávy ze života obce, které jsou periodicky doplňovány, najdete na www.probozice.wz.cz
Karel Hala, mgr. Ladislav Nevrkla, Jan Kudlička,
ing. Jaromír Leisser a Jaroslava Fojtíková